LIIKUNTALÄÄKETIEDE

Liikuntalääketieteen erikoisalan tarkoituksena on tutkia  ja hoitaa erilaisia liikunnan ja sairauksien välisiä yhteyksiä ja pyrkiä siten osaltaan edistämään ihmisten terveyttä ja hyvinvointia. Liikuntalääketieteen erikoisosaamista ovat kunto- ja huippu-urheiluun sekä liikunnan aloittamiseen liittyvät asiat. Tällaisia ovat mm. akuuttien vammojen ja rasitusvammojen tutkiminen ja hoito, rasitukseen liittyvien hengitys- ja verenkiertoelimistön ongelmien kuten astman, sekä ylikuormitustilan ja rasitukseen liittyvien rytmihäiriöiden tutkiminen ja hoito. Liikuntalääketieteen tehtävänä on pitää ihmiset liikuntakykyisinä ja mahdollistaa myös heidän liikuntaharrastuksensa.

Liikuntalääketieteen  lukuja vuonna 2020

Liikuntalääketiede
Erikoissairaanhoidon käynnit 13 159
Perityt maksut 1,5 milj. €
Keskimääräinen peritty maksu/käynti 113,88 €
Sairaanhoitokorvausten saajia 7 901
Maksettuja sairaanhoitokorvauksia 204 M €

 

Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)