KÄSIKIRUGIA

Käsikirurgiassa tutkitaan ja hoidetaan käsien sekä osittain koko yläraajan sairauksia ja vammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa, esimerkiksi erilaisia rasitusvaivoja, nivelkulumia, hermopinteitä, nivel- ja jännetulehduksia, käden haavoja ja murtumia sekä raajojen tai raajan osien tapaturmaisia irtoamisia ja niiden jälkitilojen korjauksia.

Tyypillisimpiä päivystyksellisiä hoidettavia vaivoja ovat rannemurtumat sekä haavojen aiheuttamat jännevammat. Vaativimpiin toimenpiteisiin kuuluvat irronneiden raajojen tai raajan osien kiinnitykset sekä vaikeiden hermovammojen hoito, mm. neliraajahalvautuneiden potilaiden yläraajaleikkaukset.

Käsikirurgian  lukuja vuonna 2020

Käsikirurgia
Erikoissairaanhoidon käynnit 39 158
Perityt maksut 6,5 milj. €
Keskimääräinen peritty maksu/käynti 167,27 €
Sairaahoitokorvausten saajia 21 408
Maksettuja sairaanhoitokorvauksia 872 M €

 

Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)