FYSIATRIA

Fysiatria lääketieteen erikoisala, jossa diagnostisoidaan ja hoidetaan sairauksia ja tapaturmia, jotka aiheuttavat tilapäisistä pysyviin vaivoihin, särkyihin ja toimintahäiriöihin.  Fysiatrisen hoidon ja kuntoutuksen pääasiallisena tavoitteena on palauttaa potilaalle paras mahdollinen toimintakyky.

Fysiatria on kolmanneksi suurin tule-erikoisala, joka aiheuttaa erikoislääkärikäyntejä. Vuoden 2019 aikana fysiatrian erikoislääkärikäyntejä tilastoitiin 29 081. Erikoislääkärikäynneistä aiheutuneita maksuja perittiin 4,0 milj. €, joista Kela korvasi 18 409 saajalle sairaanhoitokuluja 545 646,00 €.

Fysiatrian erikoislääkärikustannukset

Erikoislääkärissä käynnit
fysiatria 2014-2019
Erikoissairaanhoitokorvausten saajat
fysiatria 2014-2019
Erikoislääkärikäynneistä perityt maksut, fysiatria 2014-20198
Erikoislääkärikäynneistä maksetut korvaukset
fysiatria 2014-2019