FYSIATRIA

Fysiatrian on lääketieteen erikoisala, jossa hoidetaan kuntoututetaan erilaisia tuki- ja liikuntaelimistön ongelmia, erityisesti selkä-, niskahartia-, olkapää- ja raajaoireita sekä nivel- ja pehmytkudosoireita.  Fysiatrisen hoidon ja kuntoutuksen tavoitteena on sairauksien ja vammojen seurauksena syntyvien toimintarajoitteiden ehkäisy, hoito ja kuntoutus.

Kuntoutusta suunnitellaan ja toteutetaan sekä arvioidaan tuloksia yhdessä fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien, sosiaalityöntekijöiden ja apuvälineasiantuntijoiden kanssa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien erikoissairaanhoito, Fysiatrian erikoislääkärikäyntien kustannukset 2021

 

Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)

Käynnit Käyntien kustannukset Korvausten saajat Korvaukset
2021 29 107 4,1 milj.€ 18 225 543 600 €
2020 28 238 3,9 milj.€ 17 770 528 000 €
2019 29 081 4,0 milj.€ 18 409 545 600 €
2018 26 517 3,6 milj.€ 17 049 513 100 €
2017 28 147 3,7 milj.€ 18 368 542 600€
Lähde: KELA