MUUT TULE-ERIKOISALAT

Muut tule-erikoisalat sisältävät käsi,- suu- ja leukakirurgian alat sekä liikuntalääketieteen. Käsikirurgiassa tutkitaan ja hoidetaan käden sekä osittain koko yläraajan kirurgisesti hoidettavia sairauksia ja vammoja. Näihin kuuluvat erilaiset rasitusvaivat, nivelkulumat, hermopinteet, nivel- ja jännetulehdukset, käden haavat ja murtumat, sekä raajojen tai raajan osien tapaturmaiset irtoamiset sekä niiden jälkitilojen korjaukset. Suu- ja leukakirurgialla tarkoitetaan leukojen ja kasvojen sekä niihin liittyvien kudosten sairauksien, tapaturmien ja puutosten diagnostiikkaa sekä kirurgista ja muuta hoitoa. Kasvovammojen ja leukamurtumien lisäksi tutkitaan ja hoidetaan mm. suun ja leukojen alueen kehityshäiriöitä, leukanivelten sairauksia sekä suun limakalvojen sairauksia. Liikuntalääketieteen tehtävänä on edistää väestön terveyttä, ehkäistä, hoitaa ja kuntouttaa sairauksia ja vammoja yksilöllistä omatoimista fyysistä aktiivisuutta hyödyntäen

Muut tule-erikoisalat ovat yhteenlaskettuna toiseksi suurin tule-erikoisala, joka aiheuti erikoislääkärikäyntejä vuonna 2019. Tule-alojen erikoislääkärikäyntejä tilastoitiin yhteensä 54 401, johon on laskettu Käsikirugian erikoisaloilla käynnit 36 498,  liikuntalääketieteen erikoisaloilla käynnit  14 877 ja  suu- ja leukakirurgian käynnit 3 026.

Muiden tule-alojen erikoislääkärikustannukset

Erikoislääkärissä käynnit
muut tule-erikoisalat 2015-2019
Erikoissairaanhoitokorvausten saajat
muut tule-erikoisalat 2015-2019
Erikoislääkärikäynneistä perityt maksut, muut tule-erikoisalat 2015-2019
Erikoislääkärikäynneistä maksetut korvaukset
tule-erikoisalat 2015-2019