ERIKOISLÄÄKÄRIKÄYNTIEN KUSTANNUKSET

Tuki- ja liikuntaelin(TULE)ongelmien ja -sairauksien hoitoa ja tutkimusta tehdään fysiatrian, suu-, leuka- ja käsikirurgian, liikuntalääketieteen, ortopedian ja traumatologian sekä reumatologian erikoissairaanhoidon yksiköissä.  Tilastoissa ovat näiden erikoisalojen tilastotiedot tule-ongelmien kustannuksista.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien erikoislääkärikäyntien kustannukset 2021

Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)

Käynnit Käyntien kustannukset Korvausten saajat Korvaukset
Ortopedia ja traumatologia 322 374 44,8 milj.€ 168 978 5,9 milj.€
Suu-, leuka-ja käsikirurgia 46 259 7,9 milj.€ 25 787 1,0 milj.€
Fysiatria 29 107 4,1 milj.€ 18 225 543 600€
Reumatologia 18 412 2,2 milj.€ 10 827 313 700€
Liikuntalääketiede 15 865 1,8 milj.€ 9 418 245 300€
Yhteensä 432 017 60,9 milj.€ 233 235 8,0 milj.€
Käynnit Käyntien kustannukset Korvausten saajat Korvaukset
Ortopedia ja traumatologia 301 700 42,6 milj.€ 159 341 5,6 milj.€
Suu-, leuka-ja käsikirurgia 41 608 7,2 milj.€ 23 232 935 600 €
Fysiatria 28 238 3,9 milj.€ 17 770 528 000 €
Reumatologia 17 067 2,0 milj.€ 10 401 290 900 €
Liikuntalääketiede 13 159 1,5 milj.€ 7 901 204 000€
Yhteensä 401 772 57,2 milj.€ 218 645 7,6 milj.€
Käynnit Käyntien kustannukset Korvausten saajat Korvaukset
Ortopedia ja traumatologia 303 407 43,1 milj.€ 161 692 5,7 milj.€
Suu-, leuka-ja käsikirurgia 39 524 6,8 milj.€ 22 307 891 800 €
Fysiatria 29 081 4,0 milj.€ 18 409 545 600 €
Reumatologia 16 720 1,9 milj.€ 10 362 284 200 €
Liikuntalääketiede 13 159 1,5 milj.€ 7 901 204 000€
Yhteensä 403 609 57,5 milj.€ 221 933 7,7 milj.€