ERIKOISLÄÄKÄRIKÄYNTIEN KUSTANNUKSET

Vuonna 2018  Kela tilastoi yhteensä 2,6 miljoonaa erikoislääkärikäyntiä, joista tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairauksista osuus oli 378 126 käyntiä. Tule-sairauksien osalta 75 % käynneistä oli ortopedian ja traumatologogian erikoisaloille.  Ortopedian ja traumatologian käynnit ovat nousseet tasaisesti vuosien 2014-2018 aikana.  

Erikoislääkärikäyntien kustannukset tuki- ja liikuntaelinten(tule) sairauksien erikoisaloilla olivat 54,2 miljoonaa euroa vuonna 2018, tästä Kela korvasi 7,5 miljoonaa euroa 212 560 saajalle. 

 
”Vuonna 2017 kaikista erikoislääkärikäynneistä tuki- ja liikuntaelinsairauksien osuus oli 13,2%”

Erikoislääkärikustannukset, tuki- ja liikuntaelinsairaukset

Erikoislääkärillä käynnit 2014-2018
Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 
Erikoislääkärikäynnit tule-erikoisalat 2016-2018
Erikoislääkärikäynnit , perityt maksut ja maksetut sairaanhoitokorvaukset,Tuki- ja liikuntaelinsairaudet 2014-2018
Erikoislääkärikäynnit, perityt maksut, tule-erikoisalat 2015-2018
Erikoislääkärikäynnit, maksetut sairaanhoitokorvaukset,tule-erikoisalat 2014-2018