”Vuonna 2019 kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) osuus nousi 2% edellisestä vuodesta.”

ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

 

TULE-Sairauksien erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2019 

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneet erikoissairaanhoidon kustannukset olivat yhteensä 57,5 miljoonaa euroa, syntyneistä kustannuksista Kela korvasi yhteensä 7,7 miljoonaa euroa.

TULE-sairauksien osalta erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 3,3 miljoonaa euroa ja Kelan korvaukset nousivat hiukan vuodesta 2018.

Kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) osuus oli 18 %.