ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Vuoden 2019 kaikki erikoissairaanhoidon kustannukset olivat yhteensä 317,8 miljoonaa euroa.  Erikoissairaanhoidosta syntyneitä kustannuksista  Kela korvasi kaikista käynneistä syntyneitä kustannuksia yhteensä 47,9 miljoonaa euroa.

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneet erikoissairaanhoidon kustannukset olivat yhteensä 57,5 miljoonaa euroa. Kela korvasi  käynneistä syntyneitä kustannuksista yhteensä 7,7 miljoonaa euroa.

Erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat yhteensä noin 10 miljoonalla eurolla, mutta saadut korvaukset laskivat 0,5 miljoonalla eurolla vuodesta 2018.

Tule-sairauksien osalta erikoissairaanhoidon kustannukset nousivat 3,3 miljoonaa euroa, ja korvaukset nousivat hiukan vuodesta 2018.  Kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) osuus oli 18%.

 
”Vuonna 2019 kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) osuus nousi 2% edellisestä vuodesta.”