”Vuonna 2019 kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) osuus nousi 2% edellisestä vuodesta.”

ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

TULE-Sairauksien erikoissairaanhoidon kustannukset vuonna 2020

Tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneet erikoissairaanhoidon kustannukset olivat yhteensä 57,2 miljoonaa euroa . Kela korvasi kustannuksia yhteensä 7,5 miljoonalla eurolla.

TULE-sairauksien osalta erikoissairaanhoidon kustannukset laskivat hiukan edellisestä vuodesta.

Kaikista erikoissairaanhoidon kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (TULE) osuus oli 19 %.

erikoissairaanhoidon kustannukset 2020