ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Vuoden 2018 kaikki erikoissairaanhoidon kustannukset olivat yhteensä 309,2 milj. euroa, josta Kela korvasi yhteensä 48,5 milj. euroa.
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneet erikoissairaanhoidonkustannukset olivat yhteensä 54,2 (17,5%) milj. euroa, josta Kela korvasi yhteensä 7,5 milj. euroa.

Erikoissairaanhoidon tule-korvaukset laskivat hiukan vuodesta 2017.  Kaikista erikoissairaanhoidon korvausten kustannuksista tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) osuus oli 15,5%.

 
”Vuonna 2018 Kela korvasi tuki- ja liikuntaelinsairauksista syntyneitä erikoissairaanhoidon kustannuksia  7,5 miljoonalla eurolla”