ERIKOISSAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Käynnit Kustannukset Korvausten saajat Korvaukset
2021 432 017 60,9 milj.€ 233 235 8,0 milj.€
2020 401 772 57,2 milj.€ 218 645 7,5 milj.€
2019 403 609 57, 5 milj.€ 221 933 7,6 milj.€
2018 378 126 54,2 milj.€ 212 560 7,5 milj.€