YKSITYINEN ERIKOISSAIRAANHOITO

Kela korvaa osan kustannuksista, jotka aiheutuvat erikoissairaanhoidosta johtuvista käynneistä yksityisessä terveydenhuollossa. Sairaanhoitokorvauksena maksetaan enintään korvaustaksan mukainen määrä. Jos peritty kustannus on pienempi kuin toimenpiteelle tai tutkimukselle vahvistettu korvaustaksa, korvauksena maksetaan perityn kustannuksen määrä. Kela vahvistaa korvaustaksat sairausvakuutuslaissa esitettyjen periaatteiden mukaisesti. Julkisen terveydenhuollon kustannuksia ei korvata. Sairausvakuutus ei korvaa toimistokuluja, leikkaussalimaksuja, sairaaloiden hoitopäivämaksuja tai poliklinikkamaksuja.

Fysiatria, käsi,- suu- ja leukakirurgia, liikuntalääketiede, ortopedia ja traumatologia, reumatologia ja yleislääketieteen erikoisalat hoitavat tuki- ja liikuntaelinongelmia, mutta myös muissa erikoissairaanhoidon yksiköissä hoidetaan tuki- ja liikuntaelinongelmiin liittyviä sairauksia. Näissä tilastoissa on huomioitu vain yleisimmät erikoisalat, esimerkiksi yleislääketieteen osalta TULE-ongelmista ei saa yksilöityä tietoa eriteltynä ja niitä ei ole näissä laskelmissa voitu huomioida.

Vuonna 2021 kaikista erikoissairaanhoidon käynneistä tuki- ja liikuntaelinongelmien osuus oli 17,6 % (noin 432 tuhatta käyntiä).

 

Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien erikoissairaanhoidon lukuja 2021 (Kela)

Erikoislääkärissä

432 017 käyntiä

 

Käyntien kustannukset

60,8 miljoonaa euroa

Käyntejä korvattiin

233 235 henkilölle

Korvauksia maksettiin

8,0 miljoonaa euroa