SAIRAANHOITOKUSTANNUKSET

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin eli voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattavia sairaanhoidon kustannuksia ovat korvattavien reseptilääkkeiden kustannukset, kustannukset avosairaanhoitopalvelujen käytöstä ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset. Yksityislääkärin  määräämät tutkimukset ja hoidot yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa. Korvattavia tutkimuksia ja hoitoja ovat laboratoriotutkimukset, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaanhoitotoimenpiteet, psykologin tutkimukset sekä säde- ja sytostaattihoidot. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus.

Tule-kustannusten osalta olennaisia tietoja ovat muun muassa erikoissairaanhoidon kustannukset tule-sairauksien ja -ammattilaisten osalta sekä sairaanhoitopalveluista niiden käyttäjältä perittyjen maksujen euromäärä eli kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä ja korvausten euromäärä sekä yhteiskunnalle koituvat kustannukset. Valitettavasti tule-sairauksien sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan. Esitetyt tilastot ovat vain osa tule-sairauksien aiheuttamista sairaanhoitokustannuksista.

 
”Tule-sairauksien osalta sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan”