”Tule-sairauksien osalta sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan”

SAIRAANHOIDON KUSTANNUKSET

Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin eli voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista. Korvattavia TULE-sairaanhoidon kustannuksia ovat reseptilääkkeet, yksityislääkärin määräämät tutkimukset ja hoidot yksityisessä tutkimus- tai hoitolaitoksessa ja sairauden vuoksi tehtyjen matkojen kustannukset. Korvattavia tutkimuksia ja hoitoja ovat laboratoriotutkimukset, radiologiset tutkimukset, fysioterapia, sairaanhoitotoimenpiteet, psykologin tutkimukset sekä säde- ja sytostaattihoidot. Myös videoyhteyden välityksellä annetuista hoidoista maksetaan korvaus.

TULE-kustannusten osalta olennaisia tietoja ovat muun muassa erikoissairaanhoidon kustannukset TULE-sairauksien ja -ammattilaisten osalta sekä sairaanhoitopalveluista niiden käyttäjältä perittyjen maksujen kustannukset ennen sairausvakuutuskorvauksen vähentämistä.  Olennaisia tilastoja ovat myös tutkimus ja hoito- sekä lääkekustannukset.

Valitettavasti TULE-sairauksien sairaanhoitokustannuksista ei ole tarkkoja tilastotietoja terveydenhuollon kustannuksista kokonaisuudessaan. Esitetyt tilastot ovat vain osa TULE-sairauksien aiheuttamista sairaanhoitokustannuksista.