KELAN KUNTOUTUSKUSTANNUKSET

Vuonna 2019 Kelan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin  7,6 miljoonaa, vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen 4,8 miljoonaa, kuntoutus-psykoterapiaan 245 tuhatta ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 19,3 miljoonaa euroa tuki- ja liikuntaelinongelmaisten kuntoutuspalveluihin. Keskimääräiset kuntoutuskustannukset olivat 1 637 euroa kuntoutujaa kohti vuodessa. Keskimääräiset reaalikustannukset ovat pysyneet noin 3 000 eurossa 2000-luvun puolivälistä lähtien. Kuntoutusrahaa maksettiin kuntoutusajalta keskimäärin 3 314 euroa. Yksittäisistä kuntoutustoimenpiteistä selvästi muita kalliimpaa oli moniammatillinen yksilökuntoutus (mm. lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus ja reumakuntoutus), jonka keskimääräiset kustannukset olivat 6 300 euroa.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) vuoksi kuntoutusta sai 18 300 henkeä, mikä oli 26 % vähemmän verrattuna tules-kuntoutujien määrään vuonna 2010.