KELAN KUNTOUTUSKUSTANNUKSET

Vuonna 2019 Kelan ammatilliseen kuntoutukseen käytettiin  7,6 miljoonaa, vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen 4,8 miljoonaa, kuntoutus-psykoterapiaan 245 tuhatta ja harkinnanvaraiseen kuntoutukseen 19,3 miljoonaa euroa tuki- ja liikuntaelinongelmaisten kuntoutuspalveluihin. Keskimääräiset kuntoutuskustannukset olivat 1 637 euroa kuntoutujaa kohti vuodessa. Keskimääräiset reaalikustannukset ovat pysyneet noin 3 000 eurossa 2000-luvun puolivälistä lähtien. Kuntoutusrahaa maksettiin kuntoutusajalta keskimäärin 3 314 euroa. Yksittäisistä kuntoutustoimenpiteistä selvästi muita kalliimpaa oli moniammatillinen yksilökuntoutus (mm. lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus ja reumakuntoutus), jonka keskimääräiset kustannukset olivat 6 300 euroa.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) vuoksi kuntoutusta sai 18 300 henkeä, mikä oli 26 % vähemmän verrattuna tules-kuntoutujien määrään vuonna 2010.

Muutoksia kuntoutukseen

Nuorten pääsy ammatilliseen kuntoutukseen helpottuu

Kela voi jatkossa myöntää ammatillista kuntoutusta ilman lääkärinlausuntoa 16–29-vuotiaalle nuorelle, jolla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jonka opinnot ovat keskeytyneet tai vaarassa keskeytyä.
Arvion nuoren toimintakyvystä voi jatkossa tehdä esimerkiksi sosiaalitoimen, etsivän nuorisotyön tai Ohjaamon työntekijä.
Myös terveydenhuolto voi ohjata nuoren kuntoutukseen kuten aikaisemminkin.
Kirjallisen hakemisen sijaan kuntoutukseen voi hakea suullisesti.
Sairauden ja kuntoutuksen ajalta maksettaviin päivärahoihin tasokorotus
Sairauspäivärahan sekä kuntoutus- ja erityishoitorahan vähimmäismääriä korotetaan 0,91 e/pv. Uusi vähimmäismäärä on 24,64 e/arkipäivä.
Nuorten kuntoutusrahan ja ammatillisen kuntoutuksen ajalta maksettavan kuntoutusrahan vähimmäismäärä on 31,02 e/arkipäivältä vuonna 2018 (30,41 e/pv vuonna 2017).
Kela muuttaa jo maksussa olevat päivärahat automaattisesti.

Kuntoutustuki ei estä yrittäjän työterveyshuollon korvauksia
Yrittäjät, joiden YEL- tai MYEL-vakuutus on lakkautettu työkyvyttömyyden perusteella, voisivat kuntoutustuella tai määräaikaisella tapaturmaeläkkeellä ollessaan saada työterveyshuollon korvauksia. Muutos odottaa presidentin vahvistusta.