KELA-KUNTOUTUS

Vuonna 2021 Kelan järjestämässä kuntoutuksessa yksittäisiä kuntoutujia oli 156 139, mikä oli 10,6 % enemmän kuin vuotta aiemmin. Kuntoutujien määrä on kasvanut viime vuosina erityisesti ammatillisessa kuntoutuksessa ja kuntoutuspsykoterapiassa. 

Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kuntoutuskustannukset olivat yhteensä 33,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Keskimäärin Kela maksoi kuntoutusrahaa kuntoutujaa kohden 2 oo6 euroa vuodessa.  Yksittäisistä kuntoutustoimenpiteistä selvästi muita kalliimpaa oli moniammatillinen yksilökuntoutus (mm. lasten ja nuorten tuki- ja liikuntaelinsairauksien kuntoutus ja reumakuntoutus), jonka keskimääräiset kustannukset olivat noin 5 190 euroa.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat ongelmat mielenterveydessä. Tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tules) vuoksi kuntoutusta sai 16 200 henkeä, mikä oli 11,4 % vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna (18 300 v.2020).

Tilastotietoa

Kaavio 1. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi kuntoutusta saaneet 2007-2021. Kelan TULE-kuntoutusta saavien määrä laski vuosien 2015-2017 aikana, mikä oli 41 % vähemmän verrattuna Tules-kuntoutujien määrään vuonna 2010. Tämän aiheutti lähinnä se, että ASLAK-kurssien järjestäminen lopetettiin vuoden 2015 lopussa hallituksen säästötoimenpiteiden vuoksi.

 

Kaavio 2. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvien kuntoutuspalveluiden kustannukset 2007-2021. Kustannukset laskivat vuosien 2015-2017 aikana jopa 46,6%. Vuonna 2021 ne ovat lähteneet hienoiseen nousuun.