TULE-KUSTANNUKSET

Tuki- ja liikuntaelinongelmat tulevat kalliiksi yksilöille ja yhteiskunnalle. On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelin-sairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa. Kokonaiskustannusten tarkka arviointi on vaikeaa, sillä kaikkia tule-sairauksien aiheuttamia kustannuksia ei ole tiedossa. Esimerkiksi perusterveydenhuollon tule-kustannuksista ei ole tarkkaa selvyyttä. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kustannuksien ja määrien osalta on saatu  Kela, ETK, THL. 

Osa kustannuksista aiheutuu suoraan, kuten sairaanhoito-, kuntoutus- ja lääkekustannukset ja osa välillisesti kuten sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannukset sekä menetetyistä elinvuosista aiheutuneet kustannukset.

Tule-sairaudet ovat eniten kipua ja lääkärissä käyntejä aiheuttava sairausryhmä. Suurimmat kustannukset yhteiskunnalle aiheutuvat sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksista. Tule-kuntoutuksen on osoitettu olevan vaikuttavaa, joten se tuottaa kuntoutusmenojen lisäksi säästöjä työstä poissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentymisen kautta. Tule-kustannuksia on mahdollista vähentää myös suuntaamalla työkyvyttömyyttä osatyökykyisyyteen.

Tule-kustannukset uhkaavat nousta lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. Esimerkiksi kaatumistapaturmien määrä on nousussa ja niistä aiheutuvien luunmurtumien määrä. Myös tiettyjen tule-riskitekijöiden lisääntyminen uhkaa lisätä haittoja ja kustannuksia tulevaisuudessa. Esimerkiksi lasten ja nuorten ylipainon lisääntyminen ja liikkumattomien suuri määrä ovat huolestuttavia tulevaisuudennäkymiä. Aikuisväestön ylipainon lisääntymisen pysähtyminen on puolestaan myönteinen näkymä.

 

 
” Tule-kustannuksien lisääntyminen tulisi saada pysähtymään ja laskemaan yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen takia. ”