” Tule-kustannuksien lisääntyminen tulisi saada pysähtymään ja laskemaan yksilöille ja yhteiskunnalle aiheutuvien haittojen takia. ”

TULE-KUSTANNUKSET

On arvioitu, että tuki- ja liikuntaelinsairauksien vuosittaiset kokonaiskustannukset ovat Suomelle jopa 3-4 miljardia euroa. Nämä muodostuvat sekä suorista että epäsuorista kuluista. Suoriin kuluihin kuuluvat muun muassa hoito-, lääke-, leikkaus- ja kuntoutuskulut sekä työkyvyttömyyden kustannukset. Epäsuoriin kustannuksiin lukeutuvat työnantajien tilastoihin jäävät kustannukset, tuottavuuteen liittyvät kustannukset ja TULE-ongelman aiheuttamat välilliset kustannukset esimerkiksi syrjäytymisestä. Suurimmat kustannukset yhteiskunnalle aiheutuvat sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksista.

Kokonaiskustannusten tarkka arviointi on vaikeaa, sillä kaikkia TULE-sairauksien aiheuttamia kustannuksia ei ole tiedossa. Esimerkiksi perusterveydenhuollon tule-kustannuksista ei ole tarkkaa selvyyttä. Tuki- ja liikuntaelinten ongelmien kustannuksien ja määrien osalta tilastotietoja on saatu Kela:lta, ETK:lta, THL:n keräämistä tiedoista.

TULE-kuntoutuksen on osoitettu olevan vaikuttavaa, joten se tuottaa kuntoutusmenojen lisäksi säästöjä työstä poissaolojen ja työkyvyttömyyden vähentymisen kautta. TULE-kustannuksia on mahdollista vähentää myös suuntaamalla työkyvyttömyyttä osatyökykyisyyteen.

TULE-kustannukset uhkaavat nousta lähitulevaisuudessa väestön ikääntymisen myötä. Esimerkiksi kaatumistapaturmien määrä on nousussa ja niistä aiheutuvien luunmurtumien määrä. Myös tiettyjen TULE-riskitekijöiden lisääntyminen uhkaa lisätä haittoja ja kustannuksia tulevaisuudessa. Esimerkiksi lasten ja nuorten ylipainon lisääntyminen ja liikkumattomien suuri määrä ovat huolestuttavia tulevaisuudennäkymiä. Aikuisväestön ylipainon lisääntymisen pysähtyminen on puolestaan myönteinen näkymä.

tule-lukuja-kuvina

Tule-sairaudet lukuina. Tule ry 2020.