TULE JÄSENEKSI!

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toiminnallaan edistävät tuki- ja liikuntaelintenterveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Erityisestä syystä jäseneksi voidaan hyväksyä muukin kuin toimialueeltaan valtakunnallinen rekisteröity yhdistys. Jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Tutustu Tule ry:n sääntöihin.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä yksityiset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää liiton tarkoitusperiä ja toimintaa sekä suorittavat jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.