TULE-TAKUU HYVINVOINTIALUEILLE!

Tuki- ja liikuntaelinliitto toivoo, että hyvinvointialueet ottavat käyttöön TULE-takuun. Tule-terveyteen panostaminen ja tule-ongelmien ehkäisy on hyvinvointialueille keskeinen keino parantaa alueiden asukkaiden hyvinvointia ja samalla säästää terveydenhuollon kustannuksissa pidemmällä aikavälillä. Tule-ongelmien hoidon ja kuntoutuksen järkeistäminen TULE-takuulla auttaa myös muiden kansansairauksien hoidossa ja tuo mittavia säästöjä.

Tuki- ja liikuntaelinten (tule) ongelmat ovat yleisin fyysistä toimintakykyä haittaava sairausryhmä. Vaikka ikä lisää merkittävästi tule-ongelmien riskiä, ne ovat hyvin yleisiä jo työikäisillä. Kela korvaa niiden vuoksi vuosittain sairauspäivärahaa noin 14 000 henkilötyövuoden verran. Vuonna 2021 tule-ongelmien vuoksi kirjattiin Suomessa yli kaksi miljoonaa avoterveydenhuollon käyntiä. Tasaisesti jaettuna se tekee 5500 käyntiä vuoden jokaiselle päivälle.

Uusilla aluevaltuustoilla on edessään vaikea ja vastuullinen tehtävä heti kauden alussa, kun jokainen hyvinvointialue laatii oman alueensa strategiset tavoitteet. Sote-uudistuksen tavoitteena on mm. kaventaa hyvinvointi- ja terveyseroja sekä hillitä kustannusten nousua.

TULE-takuu koostuu kolmesta osa-alueesta: 

  1. Vaikuttavat hoito- ja kuntoutuspolut
  2. Hoito ja kuntoutus kuuluvat kaikille
  3. Järjestöt tule-työn tukena

ASIANTUNTIJAWEBINAARIT HYVINVOINTIALUEIDEN PÄÄTTÄJILLE  2023