TOIMINTAKYKYINEN SUOMI – tuki- ja liikuntaelinterveydellä

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa. Väestön ikääntyessä tuki- ja liikuntaelinongelmien määrä väistämättä kasvaa, joten palveluihin ja toimintakyvyn edellytyksiin on syytä panostaa. Suomi pärjää, jos saamme säilytettyä kaikkien ikä- ja väestöryhmien toimintakyvyn.

Kestävä talous ja taloudellinen kehitys edellyttää suomalaisten työ- ja toimintakyvyn turvaamista. Työ- ja toimintakyvyn turvaamiseksi on huolehdittava, että seuraavat toimenpiteet toteutetaan tulevassa hallitusohjelmassa:

 1. Taataan kaikille tasa-arvoisesti oikeus kuntoutukseen iästä riippumatta
    Varmistetaan kuntoutuspalveluiden kattava saatavuus hyvinvointialueilla.
 2. Turvataan hyvinvointialueille riittävä valtion rahoitus ja priorisoidaan rahoituksessa tuki- ja liikuntaelinterveyden edistämisen toimenpiteet
    Taataan tuki- ja liikuntaelinoireisen pääsy tarvittaessa fysioterapeutin tai lääkärin vastaanotolle seitsemän päivän kuluessa.
    Turvataan hoidon ja kuntoutuksen jatkuminen palvelupolun mukaisesti.
    Varmistetaan yhteistyöedellytykset järjestöjen ja hyvinvointialueiden kesken.
    Taataan hoito- ja kuntoutuspolkujen laatu seuraamalla hoidon tuloksellisuutta.
 3. Varmistetaan kansalaisille liikkuvaan elämäntapaan kannustava ja esteettömän arkiympäristö
    Kunnille myönnettävistä valtion avustuksista saatava riittävä osuus tuki- ja liikuntaelinten toimintakykyä ja kuntoutusta varten tarkoitettuihin tiloihin, laitteisiin ja ohjausresursseihin.
    Suunnataan valtion avustuksia kunnille arkiliikunnan lisäämiseksi.
    Turvataan valtakunnalliset liikunnan edistämisen Liikkuva-ohjelmat kaikille ikäryhmille.