VAIKUTTAMISTOIMINTA

Vaikuttamistoimintamme tarkoituksena on saada TULE-terveyden edistäminen, TULE-ongelmien ehkäisy, hoito ja kuntoutus huomioitua suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla.

Tavoitteena on lisätä tietoisuutta valtion, alueiden, kuntien sote-ammattilaisten ja kansalaisten tasolla tuki- ja liikuntaelinongelmien mittavista vaikutuksista kansanterveyteen ja -talouteen sekä nostaa esiin niiden aiheuttama inhimillinen kuorma.

Teemme vaikuttamistyötä yksin ja jäsenjärjestöjemme sekä muiden yhteistyötahojemme kanssa.

Yhteiskunnan selkäranka

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry.
Tekijä: Tussitaikurit Oy 2018