TOIMINTAMME

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n pääasiallinen toiminta on vaikuttaa asenteisiin tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Toimintaamme ohjaa Kansallinen Tule-Ohjelma.

Teemme vaikuttamisviestintää ja käymme aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Järjestämme myös seminaari- ja koulutustilaisuuksia jäsenjärjestöillemme, terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjätahoille.