TOIMINTAMME

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n pääasiallinen toiminta on vaikuttaa asenteisiin tule-terveyden ja toimintakyvyn edistämiseen sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Toimintaamme ohjaa Kansallinen Tule-Ohjelma.

Teemme vaikuttamisviestintää ja käymme aktiivista vuoropuhelua järjestöjen, yritysten, poliittisten päättäjien, virkamiesten, mielipidevaikuttajien ja kansalaisyhteiskunnan kanssa.

Väestölle järjestämme luentoja, tilaisuuksia ja tempauksia. Jäsenjärjestöjen paikallisyhdistysten kanssa yhteistyössä järjestetyt TULE kuntoon -luentoja on järjestetty vuodesta 2011 ja niitä on järjestetty ympäri Suomea jo 208 luentoa 132 paikkakunnalla eri puolilla Suomea. Vuoden 2019 aikana luentoja järjestetään 25, paikkakunnat löytyvät täältä.

Järjestämme myös seminaari- ja koulutustilaisuuksia jäsenjärjestöillemme, terveydenhuollon ammattilaisille ja päättäjätahoille.