Perusterveydenhuollon avohoidon Käynnit

Vuonna 2019 Tuki- ja liikuntaelinten(tule) ongelmien vuoksi käytiin perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 947 707 kertaa vuonna 2019 ja niiden osuus kaikista avosairaanhoidon käynneistä oli 7,6 %. Edellisestä vuodesta määrä oli laskenut noin 64 000 käynnillä.

Tule-ongelmien vuoksi perusterveydenhuollossa käyneistä 63 % (N=400 846) oli naisia. Suurin ikäryhmä tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidossa käyneistä olivat 65-74 -vuotiaat.

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin  perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa käynneistä

Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit
2015-2019
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntejä oli yhteensä 635 448 tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi . Määrä laski 32 175 käynnilläedellisestä vuodesta .
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntejä oli yhteensä 667 623 tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi . Määrä nousi 3 549 käynnillä edellisestä vuodesta .
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntejä oli yhteensä 664 074 tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi . Määrä nousi 29 179 käynnillä edellisestä vuodesta.634 895
Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon käyntejä oli yhteensä 634 895 tuki- ja liikuntaelinten ongelmien vuoksi . Määrä laski 18 144 käynnillä edellisestä vuodesta.
Tuki- ja liikuntaelinten ongelmista johtuvia käyntejä oli yhteensä 653 039 julkisen erikoissairaanhoidon puolella.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit sukupuolittain
2015-2019
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla, 400 846 käyntiä ja miehiä 234 602 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät laskivat naisilla 18 504 ja miehillä 13 671  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 419 350 käyntiä ja miehillä 248 273 käyntiä. Naisten osuus oli 62,8 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät nousivat naisilla 207 ja  miehillä 3 342  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 419 143 käyntiä ja miehillä 244 931 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät nousivat naisilla 17 266 ja  miehillä 11 913  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 401 877 käyntiä ja miehillä 233 018 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät laskivat naisilla 12 284ja  miehillä 5 860  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 414 161 käyntiä ja miehillä 233 018 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä.
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit ikäryhmät
2017-2019
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla, 400 846 käyntiä ja miehiä 234 602 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät laskivat naisilla 18 504 ja miehillä 13 671  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 419 350 käyntiä ja miehillä 248 273 käyntiä. Naisten osuus oli 62,8 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät nousivat naisilla 207 ja  miehillä 3 342  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 419 143 käyntiä ja miehillä 244 931 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät nousivat naisilla 17 266 ja  miehillä 11 913  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 401 877 käyntiä ja miehillä 233 018 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä. Käyntien määrät laskivat naisilla 12 284ja  miehillä 5 860  edellisestä vuodesta .
Tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidon käyntejä oli naisilla 414 161 käyntiä ja miehillä 233 018 käyntiä. Naisten osuus oli 63 % kaikista tule-ongelmien vuoksi tehdyistä avosairaanhoidon käynneistä.