Perusterveydenhuollon avohoidon Käynnit

Vuonna 2019 Tuki- ja liikuntaelinten(tule) ongelmien vuoksi käytiin perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa 947 707 kertaa vuonna 2019 ja niiden osuus kaikista avosairaanhoidon käynneistä oli 7,6 %. Edellisestä vuodesta määrä oli laskenut noin 64 000 käynnillä.

Tule-ongelmien vuoksi perusterveydenhuollossa käyneistä 63 % (N=400 846) oli naisia. Suurin ikäryhmä tule-ongelmien vuoksi avosairaanhoidossa käyneistä olivat 65-74 -vuotiaat.

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin  perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa käynneistä

Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit
2015-2019
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit sukupuolittain
2015-2019
Perusterveydenhuollon avosairaanhoito
Tuki- ja liikuntaelinongelat, käynnit ikäryhmät
2017-2019