Perusterveydenhuollon avohoito

Perusterveyden avohoidon  käynneillä tarkoitetaan kunnan järjestämää väestön terveydentilan seurantaa, terveyden edistämistä ja erilaisia palveluita. Perusterveydenhuollon palvelut tuotetaan kunnan terveyskeskuksessa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi perusterveydenhuollossa käytiin yhteensä noin 1,5 miljoonaa kertaa vuonna 2o20.

Eniten tule-syillä käytettyjä perusterveydenhuollon palveluita vuonna 2020

Palvelu Käynnit Asiakkaat käyntisyy/asiakas
1. Avosairaanhoito 829 813 462 309   1,8
2. Ei-lakisääteinen työterveyshuolto 319 280 167 969   1,9
3. Lakisääteinen työterveyshuolto   95 380   47 260   2,0
4. Kotisairaanhoito   61 352     4 228 14,5
5. Fysioterapia   51 896   21 848   2,4

Suurin yksittäinen tule-käynti perusterveydenhuollon avohoidossa johtui selkäkivuista, joita oli noin 298 100 käyntiä  vuonna 2020.

Perusterveydenhuollon avosairaanhoidon lääkärin vastanoton kaikista käynneistä Tuki- ja liikuntaelinongelmien osuus oli 17,3 % kirjatuista käyntisyistä vuonna 2020.

Luvut perustuvat  THL:n  kokoamiin tilastoihin  perusterveydenhuollon avosairaanhoidossa käynneistä

KÄSIKIRUGIA

Käsikirurgiassa tutkitaan ja hoidetaan käsien sekä osittain koko yläraajan sairauksia ja vammoja, jotka vaativat leikkaushoitoa, esimerkiksi erilaisia rasitusvaivoja, nivelkulumia, hermopinteitä, nivel- ja jännetulehduksia, käden haavoja ja murtumia sekä raajojen tai raajan osien tapaturmaisia irtoamisia ja niiden jälkitilojen korjauksia.

Tyypillisimpiä päivystyksellisiä hoidettavia vaivoja ovat rannemurtumat sekä haavojen aiheuttamat jännevammat. Vaativimpiin toimenpiteisiin kuuluvat irronneiden raajojen tai raajan osien kiinnitykset sekä vaikeiden hermovammojen hoito, mm. neliraajahalvautuneiden potilaiden yläraajaleikkaukset.

Käsikirurgian  lukuja vuonna 2020

Käsikirurgia
Erikoissairaanhoidon käynnit 39 158
Perityt maksut 6,5 milj. €
Keskimääräinen peritty maksu/käynti 167,27 €
Sairaahoitokorvausten saajia 21 408
Maksettuja sairaanhoitokorvauksia 872 M €

 

Lähde: Kela (http://raportit.kela.fi/ibi_apps/WFServlet)