Kelan harkinnanvarainen kuntoutus

Harkinnanvaraisen kuntoutuksen tavoitteena on kuntoutujan työelämässä pysyminen tai sinne palaaminen turvaamalla tai parantamalla hänen työ- tai toimintakykyään. Kuntoutuksen tavoitteena on myös tukea työelämästä poissaolevan itsenäistä selviytymistä.

Myönnetyn kuntoutuspalvelun mukaiset yksilölliset kuntoutustavoitteet laaditaan kuntoutujan ajankohtaisten tarpeiden perusteella.

Kelan harkinnanvaraisen kuntoutuksen voidaan arvioida olevan tarpeellista vaikka
  • kuntoutujalla ei ole oikeutta Kelan tai muun tahon järjestämisvelvollisuuden piiriin kuuluvaan kuntoutukseen
  • muun tahon hoito ja kuntoutus ovat toteutuneet asianmukaisesti
  • järjestämisvelvollisuuteen kuuluvan ammatillisen tai vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tai kuntoutuspsykoterapian kriteerit eivät täyty
  • kuntoutuja on yli 65-vuotias.
Harkinnanvaraisen kuntoutuksen palveluita ovat
  • moniammatillinen yksilökuntoutus sairausryhmäkohtaisesti
  • kuntoutuskurssit eri sairausryhmille
  • sopeutumisvalmennuskurssit

Kuntoutuksen hakeminen edellyttää julkisen terveydenhuollon lääkärin tekemää arviota ja kuntoutussuunnitelmaa joko B-lausuntona tai Kelan kuntoutussuunnitelmalomakkeelle kirjattuna, jossa suositellaan kuntoutusta ja perustellaan yksilöllisen kuntoutuksen tarve. Kela edellyttää vähintään vuoden kestävää kuntoutustarvetta.