Ammatillinen kuntoutus

Ammatillinen kuntoutus on tarkoitettu työikäisille, joita sairauden tai vamman vuoksi uhkaa lähivuosina työkyvyttömyys tai heikentynyt työ- ja ansiokyky. Ammatillisella kuntoutuksella parannetaan työllistymisen, työhön paluun ja työssä jatkamisen edellytyksiä.

Työeläkelaitokset ja Kela järjestävät ammatillista kuntoutusta työkyvyttömyyden estämiseksi ja työ- ja ansiokyvyn parantamiseksi, jos henkilön sairaus tai vamma aiheuttaa uhan työkyvyttömyydestä.

Kela järjestää ammatillista kuntoutusta työikäisille myös työ- tai opiskelukyvyn olennaisen heikentymisen perusteella, sekä nuoren ammatillista kuntoutusta ilman diagnoosiperustetta toimintakyvyn olennaisen heikentymisen perusteella.

Työeläkelaitokset järjestävät ja tukevat ammatillista kuntoutusta eli työeläkekuntoutusta. Työeläkekuntoutus voi olla esimerkiksi työkokeilua, uudelleen koulutusta tai kurssitusta, työhönvalmennusta tai vaikkapa elinkeinotukea. Ammatillista kuntoutusta tuetaan myös yrittäjälle.

Kun kuntoutuksen tarve johtuu työtapaturmasta, ammattitaudista tai liikennevahingosta, ammatillisen kuntoutuksen kustannuksista vastaavat tapaturma- ja liikennevakuutuslaitokset työtapaturma- ja ammattitautilainsäädännön ja liikennevakuutuslainsäädännön perusteella.

Työeläkekuntoutuksen ajalta maksetaan yleensä kuntoutusrahaa. Sen määrä on laskennallinen työkyvyttömyyseläke korotettuna 33 prosentilla. Jos työeläkekuntoutuksen alkaessa on kuntoutustuella eli määräaikaisella työkyvyttömyyseläkkeellä, maksetaan kuntoutustuen lisäksi kuntoutuskorotusta. Kuntoutusrahaa tai kuntoutuskorotusta maksetaan vain varsinaisen kuntoutuksen ajalta (työkokeilu, koulutus, työhönvalmennus tms.). Jos kuntoutuksen aikana on töissä  ja ansaitsee kuntoutuksen aikana yli puolet siitä vakiintuneesta ansiosta, josta työkyvyttömyyseläke laskettaisiin, voidaan maksaa osakuntoutusrahaa. Sen määrä on puolet täydestä kuntoutusrahasta. Joissain tapauksissa voidaan maksaa kuntoutuksen odotusajalta harkinnanvaraista kuntoutusavustusta, jos ei ole muuta toimeentuloa. Kuntoutusavustus on työkyvyttömyyseläkkeen suuruinen.

Kustannukset päivitetään sivustolle kevään aikana.