Mitä pitää edistää?

Mitä pitää edistääTahot, jotka voivat edistää
Palvelukokonaisuuksien johtaminen on kansallisesti yhtenäistä ja tietoon perustuvaa.STM, THL, hyvinvointialueet/
sairaanhoitopiirit
Ammattilaisten työn tueksi on tarjolla näyttöön perustuvia mittareita ja työkaluja sekä niihin liittyvää opastusta.STM, THL, tutkimusryhmät,
perusterveydenhuolto, hyvinvointialueet/
sairaanhoitopiirit
Tule-koulutusta terveydenhuollon ammattilaisille lisätään.Terveydenhuollon ammattilaisia kouluttavat organisaatiot, ammattiyhdistykset, järjestöt
Potilaiden empaattinen kohtaaminen ja yksilöllinen kohtaaminen on resursoitu ammattilaisten työssä.Terveydenhuollon ammattilaisia kouluttavat
organisaatiot, ammattiyhdistykset, järjestöt
Riskitekijöitä omaavat tunnistetaan.Maakuntien perusterveydenhuolto
Yksilölliseen tilanteeseen sopiva oikein mitoitettu hoitopolku ja kuntoutus taataan kaikille ikäryhmille.Perusterveydenhuolto, maakunnat,
sairaanhoitopiirit, kunnat
Moniammatillinen työ mahdollistetaan.Perusterveydenhuolto, maakunnat,
sairaanhoitopiirit
Tule-tutkimukselle turvataan riittävä rahoitus.Valtionhallinto, Suomen Akatemia