Vetoomus järjestöjen leikkauksen perumiseksi

Tiedote 11.04.2024
Julkaisuvapaa: Heti
Tiedote pdf

Säästöt järjestöiltä näkyvät tulevaisuuden sote-kuluina

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry haluaa tuoda esiin huolen Orpon hallituksen suunnitelmista aikaistaa järjestökenttään kohdennetut 100 miljoonan euron leikkaukset. Sopeuttamisia tarvitaan, mutta järjestöihin kohdistuva leikkaus uhkaa vakavasti koko yhteiskunnan hyvinvointia.

Hyvinvointialueiden alijäämäisyys ja väestön ikääntyminen edellyttävät ratkaisuja kustannusten kasvun hillitsemiseksi ja yhä suuremman väestönosan pitämiseksi toiminta- ja työkykyisenä. Tällä hetkellä tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yleisin avoterveydenhuollossa kirjattu diagnoosiryhmä. Ikääntyvän väestön vaivojen lisääntyessä tämä sairausryhmä tulee merkittävästi määrittelemään sote-kustannuksia.

Hallituksen suunnittelema leikkaus uhkaa myös Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toimintaa. Tule ry on Suomen vaikuttavin tuki- ja liikuntaelinterveyden asiantuntijajärjestö. Tule ry:n tehtävänä on edistää vastuullista päätöksentekoa väestön tuki- ja liikuntaelinterveyden sekä toiminta- ja työkyvyn kohentamiseksi. Tuomme esiin tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisumalleja terveydenhuollon resurssien säästämiseksi. Tuotamme ja levitämme myös näyttöön perustuvia ammattilaisille suunnattuja työkaluja, joiden avulla asiakkaiden omahoidon taidot lisääntyvät.

Tehtävämme on edistää vastuullista ja vaikuttavaa päätöksentekoa, jonka avulla turvataan suomalaisten toiminta- ja työkykyä. Työmme tuo myös keinoja ja pystyvyyttä, joiden avulla kansalaiset saavat omia taitoja. Tämä työ on yhteiskunnalle hyvä investointi, ei kulu.”, toteaa Tuki- ja liikuntaelinliiton puheenjohtaja Noora Koponen.

Koponen korostaa myös, että järjestöjen toiminta on keskeistä kansanterveytemme ja yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta. ”Se vastaa tarpeisiin, joita yksityinen tai julkinen sektori eivät kykene täyttämään. Erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät hyötyvät järjestöjen tarjoamasta tuesta ja avusta. Leikkaukset kolmanteen sektoriin eivät ole kestävä ratkaisu, sillä ne vaarantavat näiden ihmisten hyvinvoinnin ja terveyden.” Koponen toteaa.

Lisätietoja:
Noora Koponen
puheenjohtaja
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
puheenjohtaja@suomentule.fi puh. 050 514 4012