Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa

Tuki- ja liikuntaelinterveyden huomioiminen kuntien hyvinvointikertomuksissa on jäänyt vähäiselle huomiolle. Olemme julkaisseet yhteistyössä THL:n kanssa Tiedä ja Toimi -kortin Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa.

Kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ovat parhaimmillaan kiinteä osa kuntastrategiaa sekä talouden ja toiminnan suunnittelua. Siihen tarvitaan tietoon pohjautuvaa päätöksentekoa. Tässä työssä hyvinvointikertomus toimii tärkeänä johtamisen välineenä. Hyvinvointikertomuksessa tulee huomioida myös tuki- ja liikuntaelimistön (TULE) terveys.

http://www.julkari.fi/handle/10024/138653