Tuki- ja liikuntaelinongelmat välttämätöntä huomioida terveys- ja hyvinvointipolitiikassa


Julkaisuvapaa: Heti


Lokakuussa 12.- 20.10. vietetään vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa. Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry nostaa viikolla esiin tuki- ja liikuntaelinongelmien merkitystä  suomalaisten suurimpana sairausryhmänä, joka on huomioitava kaikessa terveyspolitiikassa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat aiheuttavat tällä hetkellä eniten lääkärikäyntejä ja uusia työkyvyttömyyseläkkeitä. Ne ovat yleisin suomalaisten arjen toimintakykyä haittaava tekijä.

Väestön ikääntyessä asian painoarvo kasvaa entisestään. Jo ennen koronaepidemiaa joka kolmannella yli 70-vuotiaalla oli vaikeuksia selvitä puolen kilometrin kävelystä.

“Tuki- ja liikuntaelinongelmat, niiden ennaltaehkäisy ja hyvä hoito on välttämätöntä huomioida asianmukaisella painoarvolla kaikessa teveyspolitiikassa”, sanoo toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Tuki- ja liikuntaelinliitosta. “Tähän on erinomainen mahdollisuus, kun laaditaan hallitusohjelman mukaista poikkihallinnollista terveys- ja hyvinvointiohjelmaa ja Suomi liikkeelle! -ohjelmaa.”

Tämä tarkoittaa, että terveydenhuollon merkittävästä roolista huolimatta tule-ongelmien aiheuttamaa kuormaa ei ratkaista vain hoidolla ja kuntoutuksella. Esimerkiksi kuntien merkitys on valtava. Toimiva kaupunkiympäristö ja liikuntapalvelut on välttämätön lähtökohta. Näiden osalta tulee huomioida tule-ongelmista kärsivien tarpeet. “Puhumme niin isosta massasta ihmisiä, ettei meillä on varaa jättää huomioimatta heidän tarpeitaan esimerkiksi kaupunkisuunnittelussa tai liikuntapalveluissa”, Kinnunen painottaa.

TULE-takuu käyttöön hyvinvointialueille: resurssit tulee käyttää järkevästi

Tule ry haluaa suunnata TULE-toimintaviikolla huomiota valtakunnalliseen ja paikalliseen päätöksentekoon, joilla vaikutetaan suomalaisten tuki- ja liikuntaelinterveyteen. Liiton tarjoama ratkaisumalli hoitoon ja kuntoutukseen on TULE-takuu, jolla pyritään tulokselliseen ja vaikuttavaan terveydenhuoltoon, palvelujen saatavuuden tasa-arvoisuuteen ja järjestöjen tietotaidon hyödyntämiseen.

Hyvinvointialueilla sovellettava TULE-takuu muodostuisi kolmesta osa-alueesta: vaikuttavista hoito- ja kuntoutuspoluista, oikeudesta hoitoon ja kuntoutukseen iästä riippumatta sekä järjestöjen tarjoamista mahdollisuuksista toimia sote-järjestelmän ja potilaiden tukena. Hoidon painopisteen siirtäminen raskaista palveluista ennakoivaan ja ehkäisevään työhön säästäisi sekä inhimillistä kärsimystä että rahaa.

Toimintaviikolla järjestöt herättelevät ajattelemaan tule-terveyttä

TULE-toimintaviikolla alan järjestöt järjestävät monipuolista ohjelmaa ja levittävät tietoutta mm. selän ja luuston hyvinvoinnista. Paikalliset ja verkossa järjestettävät tilaisuudet osallistavat ihmisiä pohtimaan omaa ja yhteistä hyvinvointia sekä miettimään keinoja tule-terveyden edistämiseksi.

12.10. Reumapäivä
Reumaviikolle sijoittuva maailman reumapäivä pyrkii lisäämään tietoisuutta reumasairauksista maailmanlaajuisesti. Kansainvälinen teema Joint health for all – Nivelterveyttä kaikille korostaa hoidon tasa-arvoisuuden vaadetta.

16.–22.10. Selkäviikko 
Selkäviikko pyörähtää käyntiin maailman selkäpäivänä 16.10. ja viikon teemana on Move your spine - Liikuta selkääsi. Viikon aikana nostetaan esiin selän hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ja rohkaistaan ihmisiä pitämään huolta selän toimintakyvystä pysymällä aktiivisena arjessa ja huolehtimalla terveellisistä elintavoista
Lue lisää: Selkäviikko | Selkäliitto

16.–22.10 Luustoviikko
Maailman osteoporoosipäivän (20.10.) ympärille sijoittuva Luustoviikko jakaa tietoa luuston terveyden edistämisestä ja osteoporoosin omahoidosta. Tänä vuonna teema on Luja luusto läpi elämän. Teeman mukaisesti esiin tuodaan erityisesti sitä, miten tunnistaa osteoporoosin riskitekijäitä ja varoitusmerkkejä. 
Lue lisää: Luustoviikko | Suomen Luustoliitto

Lue lisää Tuki- ja liikuntaelinliiton esittämistä ratkaisuista: 

Infografiikoita ja taustamateriaalia päättäjille 
TULE-takuu pähkinänkuoressa

Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
marja.kinnunen@suomentule.fi
Puh. 050 354 5635

Liitteet:
Tiedote 5.10.2023 (pdf)
TULE-toimintaviikon logo (png)