suomentule.fi

Tiedote: Krooninen kipu yhteiskunnassa puhutti potilaita, ammattilaisia ja päättäjiä: ”Never talk about us without us!”

 

 

 

 

 

Tiedote : Julkaisuvapaa heti

Suomi nosti itsensä yhdeksi Euroopan edeltäjäkävijämaaksi perjantaina 29.11.2019, jolloin Helsingissä järjestettiin avajaisseminaari Kivun yhteiskunnallinen vaikutus -toimintamallista (Societal Impact of Pain, SIP). Kyseinen toimintamalli on käytössä seitsemässä muussa Euroopan maassa. Seminaarin järjestivät Suomen Kipu ry, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule Ry ja Suomen Kivuntutkimusyhdistys ry.

”SIP-toiminta on aitoa yhteistyötä potilaiden ja ammattilaisten välillä”, sanoo varapuheenjohtaja Liisa Jutila Euroopan kipupotilasjärjestöjen kattojärjestö Pain Alliance Europesta. ”Toiminnan tarkoituksena on lisätä yhteiskunnan tietoisuutta ja keskustelua kroonisen kivun vaikutuksista yksilöön, perheisiin, työelämään ja yhteiskuntaan. Tarvitsemme toimintatapojen muutosta ja vain oikean yhteistyön avulla se on mahdollista.”

”Lainsäätäjien ja päätöstentekijöiden tulee huomioida kivun massiiviset kustannukset yhteiskunnalle ja tehdä päätöksiä, joiden seurauksena kivunhoidon saatavuus ja laatu sekä pitkäaikaista kipua potevan työssäkäyntimahdollisuudet paranevat”, sanoo lääket. tri Helena Miranda Suomen Kivuntutkimusyhdistyksestä.

Kuvassa vasemmalta: varapuheenjohtaja Liisa Jutila Pain Alliance Europe, Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen ja toiminnanjohtaja Marja Kinnunen Tule ry.

Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäinen esitti 10-kohtaisen teesinsä kroonisen kivun vaikutusten vähentämiseksi kansallisesti sekä EU:n tasolla. Pietikäinen korosti erityisesti työpaikkojen ja esimiesten tietoisuuden lisäämistä kroonisesta kivusta. Hänen mukaansa eurooppalainen referenssikeskus, joka keräisi tietoa kroonisesta kivusta ja sen toimivista hoito- ja tukikeinoista, ja loisi yhteistyöverkostoja Euroopan maiden välillä, olisi merkittävä askel eteenpäin.

Avausseminaarissa kuultiin asiantuntijapuheenvuoroja, käytännön näkökulmaa ja potilaan ääntä lasten ja nuorten kivusta, työikäisten työssä jatkamismahdollisuuksista sekä kuntoutuksen uusista tuulista.  ”Lasten ja nuorten pitkäaikaisten kipujen yleisyys on aikuisten tasoa tai jopa yleisempää, mutta silti hoitoresurssit ovat täysin riittämättömät”, kertoo fysiatri, lasten kipulääkäri Minna Ståhl. ”Lapsilla pitkäänkin kestänyt kipu voidaan usein täysin parantaa, mutta se vaatii osaamista ja moniammatillista tiimiä.”

”Työ SIP-toiminnan parissa jatkuu ja tarvitsemme toiminnalle rahoitusta sekä apujoukkoja. Tuomme kipuaihetta esiin ja lähestymme päättäjiä ensi vuonna entistä aktiivisemmin. Ensi vuoden erityisteemana on ikääntyvien kipu,” kertoo Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n toiminnanjohtaja Marja Kinnunen.

Lisätietoa:
Toiminnanjohtaja Kaisa Hirn, kaisa.hirn@suomenkipu.fi

Kivunhoidon tutkimusnäyttö sekä innovatiiviset potilaslähtöiset hoitomallit:

Lääket. tri Helena Miranda, hmir24@gmail.com

Kipupotilaiden arki ja kokemukset Suomessa ja Euroopassa:
Varapuheenjohtaja Liisa Jutila, liisa.jutila@pae-eu.eu

Liitteet:
Tiedote 4.12.2019 (pdf)
SIPFinland -logo (.jpg)
SIP-seminaarikuva (.jpg)