suomentule.fi

Tiedote 7.3.19: Haatainen, Rehula ja Sarkomaa: Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan

Julkaisuvapaa heti

Kuntoutus pitää kirjata hallitusohjelmaan ja sen ympärille tulee muodostaa laajapohjainen ja moninäkökulmainen kärki- tai strateginen hanke. Näin linjasivat yksimielisesti kuntoutusvetoomuksen vastaanottaneet kansanedustajat Tuula Haatainen, Juha Rehula ja Sari Sarkomaa järjestetyssä ”Kuntoutus rakentaa hyvinvoivaa Suomea” -tilaisuudessa keskiviikkona 6.3.2019 Helsingissä.

Kuntoutus on yksi tehokkaimmista keinoista nostaa väestön työllisyysastetta. Hyvinvointi-yhteiskunnan kestävyys edellyttää, että huomattavasti isompi osa nyt työelämän ulkopuolella olevista työllistyy ja osatyökykyiset pystyvät jatkamaan työssä.

Kuntoutuksella pystytään myös vähentämään ikääntyneen väestön kallista hoidon ja hoivan tarvetta tai laskemaan tarvittavan hoidon ja hoivan intensiteettiä. Kuntoutusta tarvitaankin ikään katsomatta, myös hoidon ja hoivan rinnalla.

Tilaisuudessa painotettiin, että kuntoutus on vaikuttavaa silloin, kun se alkaa riittävän varhaisessa vaiheessa, on moniammatillista, ammattilaisten tukemaa ja suunnitelmallista toimintaa, ja kuntoutuja itse osallistuu tavoitteiden ja koko kuntoutumisprosessin määrittelyyn. Kuntoutuspolut pitää saada tutkittuun näyttöön perustuviksi, sujuviksi ja oikea-aikaisiksi.

Kuntoutuksen uudistamisessa on hyödynnettävä jo tehtyä kehittämistyötä. Esimerkiksi OTE-kärkihankkeessa on kokeiltu ja otettu käyttöön toimintakykykeskuksia ja koulutettu yli 700 työkykykoordinaattoria ihmisten työkyvyn ja kuntoutumisen tueksi.

Kuntoutustakuulla turvattaisiin ihmisten oikeus kuntoutumiseen
Kuntoutustakuun avulla varmistettaisiin ihmisten oikeus kuntoutumiseen. Kuntoutustakuu voisi olla osa hoitajamitoitusta. Näin voitaisiin vahvistaa kuntoutuksen roolia ja toteutumista myös vanhusten hoivassa ja kotipalveluissa.

Kuntoutus pitää nähdä laaja-alaisena ja monialaisena
Kuntoutus on laaja-alaista ja kokonaisvaltaista. Siihen kuuluu myös ennalta ehkäisevä toiminta, lähtien lasten ja nuorten liikunnan edistämisestä ja osallisuuden vahvistamisesta, esimerkiksi turvaamalla toisen asteen koulutus. Kuntoutuspolut pitää saada sujuviksi ja oikea-aikaisiksi. Kaiken ikäisten kuntoutus on tärkeää, erityisesti ikääntyvillä.

Kuntoutuksella saadaan aikaan kustannussäästöjä
Yksi ehkäisty lonkkamurtuma tuottaa 30 000 euron säästön. Masennuksen ja ahdistuneisuuden hoito tuottaa jopa kolminkertaisen taloudellisen hyödyn suhteessa siihen sijoitettuihin euroihin. Mielenterveyden ongelmista kärsivien vanhempien tukeminen vähentää lasten sairastumista 40 prosentilla. Kuntoutus kannattaa sekä taloudellisesti että inhimillisesti.

Lisätietoja tiedotteesta ja tilaisuudesta:
Suomen Kuntoutusyrittäjät ry
Toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Järvi, p. 040 754 7728
Kuntoutussäätiö
Toimitusjohtaja Soile Kuitunen, p. 044 781 3117
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry
Toiminnanjohtaja Marja Kinnunen, p. 050 354 5635

Tiedote 7.3.2019 (pdf)

Kuntoutuksella rakennetaan hyvinvoiva Suomi -tilaisuudessa ke 6.3.19 Helsingissä julkaistiin Suomen Kuntoutusyrittäjät ry:n, Kuntoutussäätiön ja Tule ry:n yhteinen kuntoutusvetoomus. Kuntoutuksesta keskustelemassa olivat Eduskunnan varapuhemies Tuula Haatainen (SDP), kansanedustaja Juha Rehula (Keskusta) ja kansanedustaja Sari Sarkomaa (Kokoomus). Paikalla tilaisuudessa oli kuulemassa ja keskustelemassa 58 asiasta kiinnostunutta kuntoutusalan asiantuntijaa ja päättäjää.

#kuntoutusvetomus #tuleterveys #sevoisitollasinä #kukkarokiinni #hoitopolutkuntoon