Sairaalaverkon haasteiden ratkaisun osaksi kuntoutuksen vahvistaminen 

Kannanotto 12.1.2024

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry esittää huomionsa Sosiaali- ja terveysministeriön eilen julkaisemasta sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän näkemykseen, jonka mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä (STM tiedote 11.1.2024).  

Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu useasta eri tekijästä, joista yksi on osaltaan kuntoutuspalveluiden saatavuuden puute perusterveydenhuollossa. Ellei kuntoutustarvetta tunnisteta ja kuntoutusta aloiteta, ihmisen yleistilan heikentymisen, kaatumistapaturmien ja liikuntakyvyn menetyksen riski kasvaa. Tämä aiheuttaa yhteiskunnalle palveluiden tarpeen ja kustannusten kasvua.  

Ratkaisevaa sosiaali- ja terveyspalveluiden laadun ja saatavuuden varmistamiseksi ei ole jokin tietty määrä sairaaloita. Ratkaisevaa on se, ovatko meidän palveluita ja päivystystoimintaa toteuttavat yksiköt sellaisia, joissa on riittävä määrä osaavia ammattilaisia oikea-aikaisen ja laadukkaan hoidon varmistamiseksi. Kuntoutuksen rooli tässä keinovalikoimassa on merkittävä,” toteaa Tule ry:n puheenjohtaja Noora Koponen. 

Lisätietoja:  
Noora Koponen 
puheenjohtaja 
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ty 
puh. 050 514 4012 
puheenjohtaja@suomentule.fi  

Liite: Tule-lukuja 2022
STM tiedote/11.1.2024: Sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä