Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavat sekä leikkauksesta toipuvat tarvitsevat erityisuimakorttia


Vetoomus Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnalle 30.1.2024

HUS:issa polven tai lonkan tekoniveltä odottaa tällä hetkellä lähes 4 000 henkilöä. Heistä 1 500 on jonottanut leikkausta yli kuusi kuukautta1. Tiedämme tutkimuksesta, että näihin leikkauksiin jonottavat kärsivät yleisesti merkittävästä toimintakyvyn haitasta ja huomattava osa raportoi elävänsä ”kuolemaa pahemmassa tilanteessa”2.

Kun nivelen kuormittaminen tuottaa kipua, tekonivelleikkausjonossa oleville vesiliikunta voi olla ainoa mahdollinen liikuntamuoto jopa 1-2 vuotta kestävän jonotuksen aikana. Vesiliikunta auttaa merkittävästi myös postoperatiivisessa kuntoutuksessa. Vesivastusliikunnan hyödyt nivelrikkoa sairastaville on todennettu useissa tutkimuksissa3.

Joka viides suomalainen nainen saa elämässään todennäköisesti vähintään yhden polven tekonivelen4. Suurin osa polven ja lonkan tekonivelleikkauksista tehdään yli 65-vuotiaille5. Tämä ikäryhmän toimintakyvyn suojeleminen säästää sote-kustannuksia. Parhaimmillaan säännöllinen vesiliikunta siirtää leikkaustarvetta tai leikkausta ei tarvita. Espoon mallissa kaikki 68 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
saavat ilmaiset uinnit, eivätkä uimahallit ole ruuhkautuneet.

”Espoon malli” ei ole ruuhkauttanut uimahalleja

Kuten Helsingin Kulttuuri- ja vapaa-ajan lautakunnan esityslistan erityisuimakortteja koskevassa asiakirjassa6 todetaan, helsinkiläisten pitkäaikaissairaiden ja vammaisten joukko on hyvin laaja. Tähän vedoten esittelyssä kerrotaan, ettei suurinta käytössä olevaa alennusta ole mahdollista myöntää koko laajalle joukolle helsinkiläisiä, joilla on jokin vamma tai pitkäaikaissairaus.

Pyydämme lautakuntaa kuitenkin päätöksenteossaan huomioimaan ”Espoon mallin”7, joka laajuudestaan huolimatta ei ole ruuhkauttanut uimahalleja tai kuntosaleja. Espoossa:

68 vuotta täyttävä saa ilmaisen +68 rannekkeen, joka oikeuttaa mm. uimahallien ja kuntosalien
vapaaseen käyttöön.

  • 68 vuotta täyttävä saa ilmaisen +68 rannekkeen, joka oikeuttaa mm. uimahallien ja kuntosalien vapaaseen käyttöön.
  • erityisryhmiin lasketaan tekonivelen omaavat.
  • erityisryhmien uimaranneketta tai +68 sporttiranneketta käyttävä henkilö voi ottaa uinti- tai kuntosaliystävän maksutta mukaan uimaan, käyttäessään kaupungin uimahalleja. Uintiystävä voi olla kuka tahansa yli 18-vuotias henkilö, esimerkiksi täysi-ikäinen lapsi, muu sukulainen tai tuttu. Uintiystävä voi tulla mukaan, vaikka rannekkeen haltijalla olisi rannekkeessa avustajatunnus ja avustaja mukanaan.

Pyydämme siis lautakuntaa tukemaan helsinkiläisten toimintakykyä huomioimalla diagnoosikohtaisia erityistarpeita, kun sille on erityinen tarve. Ja pohtimaan myös laajemmin mahdollisuutta hyödyntää Espoon mallia myös Helsingissä.

Marja Kinnunen
toiminnanjohtaja
Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry

Heikki Multaharju
vertaisohjaaja, kokemustoimija
Helsingin nivelpiiri, Suomen Nivelyhdistys ry

Lähteet:
1HUS polven ja lonkan tekonivelleikkauksien jonotilanne, tieto saatu 26.1.2024 Tukielinkirurgian linjajohtaja 
Anna Vasaralta. Ks. myös https://thl.fi/tilastot-ja-data/tilastot-aiheittain/terveyspalvelut/hoitoonpaasy erikoissairaanhoidossa

2 Scott CEH, MacDonald DJ, Howie CR. 'Worse than death' and waiting for a joint arthroplasty. Bone Joint J.  2019 Aug;101-B(8):941-950. doi: 10.1302/0301-620X.101B8.BJJ-2019-0116.R1. PMID: 31362549; PMCID: PMC6681678.

3 Bartels EM, Juhl CB, Christensen R, Hagen KB, Danneskiold-Samsøe B, Dagfinrud H, Lund H. Aquatic 
exercise for the treatment of knee and hip osteoarthritis. Cochrane Database Syst Rev. 2016 Mar 
23;3(3):CD005523. doi: 10.1002/14651858.CD005523.pub3. PMID: 27007113; PMCID: PMC9942938.

4Ackerman IN, Bohensky MA, de Steiger R, Brand CA, Eskelinen A, Fenstad AM, Furnes O, Garellick G, 
 Graves SE, Haapakoski J, Havelin LI, Mäkelä K, Mehnert F, Pedersen AB, Robertsson O. Substantial rise in 
the lifetime risk of primary total knee replacement surgery for osteoarthritis from 2003 to 2013: an 
international, population-level analysis. Osteoarthritis Cartilage. 2017 Apr;25(4):455-461. doi: 
10.1016/j.joca.2016.11.005. Epub 2016 Nov 14. PMID: 27856293.

5 Polven ja lonkan tekonivelleikkausten ikäjakaumat https://www.thl.fi/endo/report/#html/welcome
 (noudettu 26.1.2024).

6 Erityisuimakortin myöntämisperusteet, kulttuuri- ja vapaa-ajan toimiala. Diaarinumero HEL 2019-004390. 
 https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2019-004390?paatos=5bbb9eec-bbc0-c488-9ddc-8d401aa00006 
(noudettu 27.1.2024).

7 https://www.espoo.fi/fi/liikunta-ja-luonto/liikuntaryhmat-ja-kurssit/erityisryhmienliikunta/erityisryhmien-uima-ja-kuntosalirannek