Ajankohtaista

Polven ja lonkan tekonivelleikkaukseen jonottavat sekä leikkauksesta toipuvat tarvitsevat erityisuimakorttia

HUS:issa polven tai lonkan tekoniveltä odottaa tällä hetkellä lähes 4 000 henkilöä.

Sairaalaverkon haasteiden ratkaisun osaksi kuntoutuksen vahvistaminen 

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry esittää huomionsa Sosiaali- ja terveysministeriön eilen julkaisemasta sairaaloiden ja ympärivuorokautisten päivystysten työnjakoa selvittäneen työryhmän näkemykseen, jonka mukaan sairaala- ja päivystysverkkoa on tiivistettävä (STM tiedote 11.1.2024).  

Ikääntyneiden kuntoutusjärjestelmä toisi isoja kustannussäästöjä sote-kustannuksiin

Ikääntyvien määrän olennaisesti kasvaessa on ensiarvoisen tärkeää tukea toimintakykyä. Tällä hetkellä kuntouttamatta jättäminen aiheuttaa turhia kustannuksia ja kuormittaa sote-palveluita.

Tänään käynnistyy tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikko!

Lokakuussa 12.- 20.10. vietetään vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa.

Tuki- ja liikuntaelinongelmat välttämätöntä huomioida terveys- ja hyvinvointipolitiikassa

Lokakuussa 12.- 20.10. vietetään vuosittaista tuki- ja liikuntaelinterveyden toimintaviikkoa.

Suomeen tarvitaan ikääntyneiden kuntoutus- ja toimintakykyohjelma

Ikääntyvät ovat keskenään eriarvoisessa asemassa sen suhteen, saavatko he tukea toimintakykyynsä ja kuntoutumiseensa.

Lasten ja nuorten kivun laadukas hoito on investointi tulevaisuuteen

Pitkittyneen kivun hoito- ja kuntoutusmalli on tuloksellinen, mutta vain harvan lapsen ja nuoren ulottuvilla.

Syksy on vaikuttamisen ja kouluttautumisen aikaa

Uutiskirjeessä 5/23 muun muassa: syksyn vaikuttamistyö, koulutukset ja tapahtumat.

Lapsilla ja nuorilla tulee olla yhtäläinen oikeus hyvään kivun hoitoon asuinpaikasta riippumatta

Suomessa on kehitetty vaikuttava hoitomalli, joka jalkauttaminen kaikkiin yliopistosairaaloihin kustantaisi noin 1 milj.€/vuosi.

Uusi ICD-11 -​diagnoosiluokitus auttaa kohdentamaan terveydenhuollon resursseja

Eduskunnan Kipu- ja migreeniryhmässä käsiteltiin uutta ICD-11 -​diagnoosiluokitusta.

Eniten toimintakykyä haittaava diagnoosiryhmä huomioitava Suomi Liikkeelle -ohjelmassa

On tärkeää kohdentaa liikunnan edistämisen toimenpiteitä lapsiin. Samalla tulee huomioida, että jo ennen koronaa Suomessa oli 363 000 yli 70-vuotiasta, jotka kokivat vähintään suuria vaikeuksia puolen kilometrin kävelyssä.

Investoimalla iäkkäiden kuntoutukseen tuetaan elämänlaatua: Tule ry palkitsee TtT Sara Suikkasen väitöskirjatyön

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry palkitsee stipendillä TtT Sara Suikkasen Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri (Eksote) KauKoIKÄ- kauemmin kotona ikääntynyt -tutkimuksessa toteutetun väitöskirjatyön. ...

Tuki-ja liikuntaelinliitto Tule ry kyseenalaistaa THL:n pääjohtajan pätevyysmuutokset

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry toivoo, ettei Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta annetun valtioneuvostonasetuksen ehdotettua muutosta THL:n johtajien kelpoisuusvaatimusten muuttamiseksi toimeenpantaisi. ...

Sääntömääräinen liittokokous valitsi uuden hallituksen

Maanantaina 29.5.2023 järjestetyssä sääntömääräisessä liittokokouksessa valittiin uusi hallitus. Kokouksessa valittiin liiton varapuheenjohtaja vuosille 2023-2025 ja hallituksen varsinaiset jäsenet kaudelle 2023-2024. ...

Ikääntyneiden kuntoutuksen vaikuttavuus-asiantuntijaryhmä vetoaa hallitusohjelman valmistelijoihin

Terveydenhuollon kuormitusta voi vähentää huolehtimalla iäkkäiden kuntoutuksesta sekä sairaala- että kotihoidossa. Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu osaltaan iäkkäiden kuntoutuksen laiminlyömisestä. ...

THL ja Kela: Väestön terveys- ja hyvinvointikatsaus 2023

Sosiaalisesti kestävälle yhteiskunnalle hyvinvointi ja sen jakautuminen ovat olennaisia kysymyksiä. Väestöryhmien väliset terveyden ja hyvinvoinnin erot ovat Suomessa edelleen suuria. ...

Iäkkäiden kuntoutuksen laiminlyönti kuormittaa terveydenhuoltoa

Ellei kuntoutustarvetta tunnisteta, riski yleistilan heikentymiselle, kaatumisille ja liikuntakyvyn menetykselle on erittäin suuri. Päivystysten ja sairaaloiden ruuhkautuminen johtuu osaltaan kuntoutuksen laiminlyömisestä. ...

Kansalaisten toimintakykyyn sijoittaminen maksaa itsensä takaisin

Tuki- ja liikuntaelintoimijoiden terveiset hallitusohjelmaneuvottelijoille.Vetosimme hallitusohjelmaneuvottelijoihin suomalaisten toimintakyvyn turvaamiseksi. Tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat yleisin syy lääkärissäkäynteihin ja uusiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. ! ...

Itsehoito-opas Alaselkäkivun hoitoon

Opas selkäkivun itsehoitoon, jota voi hyödyntää terveydenhuollon antaman hoidon ja kuntoutuksen rinnalla. Oppaassa annetaan ohjeita, kuinka hoitaa kipua liikunnalla, opettelemalla ...