2021

Tehokkaalla kivun hoidolla ja kuntoutuksella säästöjä hyvinvointialueille

”Verrattuna kivun aiheuttamiin kustannuksiin, hyvän kivun hoidon järjestäminen ei ole merkittävä menoerä. Päinvastoin se maksaa itsensä takaisin verrattain lyhyessä ajassa.” – Suomen Kivuntutkimusyhdistyksen puheenjohtaja Petteri ...

Lasten ja nuorten moniammatillinen kivunhoito on tuloksellista, mutta se ei ole kaikkien saatavilla

Julkaisuvapaa 19.10.2021Maailmanlaajuinen TULE-toimintaviikko/ lasten ja nuorten tule-terveyden päivä 19.10. Lasten ja nuorten pitkittynyt monipaikkakipu on jopa kolminkertaistunut viimeisten vuosikymmenien aikana. Mikäli potilas pääsee moniammatilliseen hoitoon, ...

Tule ry haastaa kuntapäättäjät tukemaan arkiliikuntaa kunnissa

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry haastaa uudet kuntapäättäjät jakamaan ideoita, aloitteita ja esimerkkejä arjen liikuntamahdollisuuksien parantamiseksi kunnissa. Ideoita kerätään syyskuun ajan Twitterissä ja LinkedInissä aihetunnisteilla #arkiliikunta ...

Mikään sote-ratkaisu ei kestä, ellei kunnan tarjoama arki kannusta ylläpitämään toimintakykyä

Suomi ikääntyy nopeimmin Euroopassa. THL:n arvion mukaan vakavista liikkumisongelmista kärsivien määrä vuonna 2033 olisi noin 350 000 henkilöä, mutta ennuste voi olla synkempikin. Pelkkä hoito ei ...