Miksi tarvitsemme Kansallisen tuki- ja liikuntaelinohjelman?

Väestön terveydentilaa eniten heikentävät taudit ovat tule-sairaudet, verenkiertoelinten sairaudet, tapaturmat ja niiden aiheuttamat pysyvät vammat sekä mielenterveyden ongelmat. Suuren ilmaantuvuuden ja esiintyvyyden takia nämä sairaudet ovat todellisia kansantauteja. Kasvavia terveyteen liittyviä ongelmia Suomessa ovat diabetes, päihdeongelmat, infektiotaudit sekä iäkkäiden terveys- ja toimintakykyongelmat (geriatriset sairaudet).

Tuki- ja liikuntaelinsairaudet ja tapaturmat ovat väestössä yleisin kipua aiheuttava ja eniten työstä poissaoloihin johtava sairausryhmä. Joka neljäs avohoidon lääkärissäkäynti tehdään tuki- ja liikuntaelinongelman vuoksi. Kaikkein kalleinta kustannuksista ovat työkyvyttömyydestä johtuva työpanosmenetys, pelkästään selkäsairauksissa menetetään tuotantopanoksena kuusinkertainen summa verrattuna eläkemenoihin. Vaikka tule-sairauksien aiheuttamat kärsimykset, haitat ja kustannukset ovat erittäin suuret sekä edelleen kasvavat ja väestössä eriarvoisuutta lisäävästi jakautuneet, ei tule-terveyden parantamiseksi ole toteutettu yhtenäistä ohjelmaa.

Kansallinen TULE-ohjelma on suunniteltu korjaamaan tätä puutetta. Tule ry:n toiminnan pääpainoalueena on väestön parempi terveys ja sitä edistämään on tule-kentän yhteistyönä laadittu Kansallinen TULE-ohjelma. Yhteisenä tavoitteena on tuoda ongelmat näkyviksi ja päätöksenteon kohteiksi, lisätä keskustelua ja vuorovaikutusta sekä tarjota toimintaympäristö, joka tuottaa ja välittää ajantasaista tule-tietoutta. Tule-sairauksien ja niihin vaikuttavien tekijöiden moninaisuuden vuoksi se on luonteeltaan puiteohjelma ja  Tule ry:n keskeisenä tehtävänä on päivittää ja koordinoida Kansallisen TULE- ohjelman toteutusta.