Hallitus 2024-2025

Liiton hallitus valitaan varsinaisessa liittokokouksessa ja siihen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) varsinaista jäsentä.

Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina. Ensimmäisenä vuonna puheenjohtaja valitaan kahdeksi vuodeksi ja varapuheenjohtaja vuodeksi. Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

Liiton uusi hallitus valittiin 23.5.2024 pidetyssä sääntömääräisessä liittokokouksessa.


Puheenjohtajisto

Noora Koponen

Hallituksen puheenjohtaja 2024-2026


puheenjohtaja@suomentule.fi

Riikka Shemeikka

Hallituksen varapuheenjohtaja 2023-2025

riikka.shemeikka@kuntoutussäätiö.fi
Kuntoutussäätiö

Varsinaiset jäsenet 2024-2025

Sinikka Hiekkala

Varsinainen jäsen

Invalidiliitto ry

Kari Hurskainen

Varsinainen jäsen

Suomen Fysiatriyhdistys ry

Satu Mänttäri

Varsinainen jäsen

Työterveyslaitos

Anna Nurmi-Lehto

Varsinainen jäsen

Suomen Kuntoutusyrittäjät ry

Maija Paukkunen

Varsinainen jäsen

Työfysioterapeutit

Kirsi Töyrylä-Aapio

Varsinainen jäsen

Selkäliitto ry

Outi Töytäri

Varsinainen jäsen

Suomen Nivelyhdistys ry

Heli Vehkala

Varsinainen jäsen

Huoltoliitto ry