Hallinto

Tule ry:n asioista päätetään sääntömääräisessä liittokokouksessa, joka kokoontuu vuosittain huhti-toukokuun aikana. Liittokokouksessa valitaan liiton hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja kahdeksan varsinaista jäsentä. Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan.

Liittokokouksessa:

  • Käsitellään toimintakertomus edelliseltä kalenterivuodelta.
  • Käsitellään liiton tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
  • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaa kalenterivuotta varten.
  • Päätetään seuraavan vuoden jäsenmaksuista.
  • Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja vuorovuosittain sekä kahdeksan hallituksen jäsentä yhdeksi kaudeksi.
  • Hyväksytään liiton strategia hallituksen esityksen pohjalta.