MATERIAALIT TERVEYDENHUOLLON AMMATTILAISILLE

HELPOMPI TAPA – Liikunnan lisäämiseen (.pdf)
Tukee positiivisesti elämäntapamuutokseen.

Liikkumisjana (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan eri elämänvaiheiden liikunta.

Ajatuksia liikunnasta (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan ajatuksia liikunnasta tällä hetkellä.

Tyypillinen liikuntapäivä (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan ylös tyypillisen liikuntapäivän liikunta.

Aktiivinen liikuntapäivä (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan ylös aktiivisen liikuntapäivän liikunta.

HELPOMPI TAPA – terveelliseen syömiseen (.pdf)
Tukee positiivisesti elämäntapamuutokseen.

Tyypillinen ruokapäivä (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan tyypillisen ruokapäivän ateriat.

Terveellinen ruokapäivä (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan terveellisen ruokapäivän ateriat.

Epärveellinen ruokapäivä (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan epäterveellisen ruokapäivän ateriat.

HELPOMPI TAPA – kohtuuteen (.pdf)
Tukee positiivisesti elämäntapamuutokseen.

Juomatavat (.pdf)
Tulostettava lomake johon kirjataan, miten alkoholi on kuulunut elämän eri vaiheisiin.

Havaintoja juomisesta (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan havaintoja omasta juomisesta.

Juomapäiväkirja (.pdf)
Tulostettava lomake, jolla seurataan alkoholin käyttöä viikon aikana.

HELPOMPI TAPA – savuttomuuteen (.pdf)
Tukee positiivisesti elämäntapamuutokseen.

Havaintoja tupakoinnista (.pdf)
Tulostettava lomake, johon kirjataan havaintojasi omasta tupakoinnista.

Vahvuuslähtöisen ohjauksen työvälineitä -opas (.pdf)
Tekijä: Pst, dosentti, Pilvikki Absetz.

Kannustava ammattilainen (.pdf)
Tekijä: Pst, dosentti, Pilvikki Absetz

Neuvola- ja alakouluikäisen lapsen ylipainon puheeksiotto (.pdf)
Tekijä: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry, Sydänliitto / Neuvokas perhe.