LIITTOKOKOUS 2021

Liiton asioista päätetään varsinaisessa liittokokouksessa, joka järjestetään keskiviikkona 19.5.2021 klo 14.00 alkaen.

Koronatilanteen vuoksi toivomme poikkeuksellisesti osallistumista etäyhteydellä. Jäsenyhteisön valtuuttamalla jäsenellä on kuitenkin halutessaan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös Tule ry:n toimistolla, Laivanvarustajankatu 3 Lh 2, Helsinki.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen määräämät asiat ja valitaan Tule ry:n hallituksen varapuheenjohtaja vuosille 2021-2023  sekä varsinaiset jäsenet vuodelle 2021-2022.

Varapuheenjohtajan ja varsinaisten jäsenten valinta tehdään kokouksen aikana sähköisesti. Kokouksen ja äänestyksen sujuvuuden lisäämiseksi pyydämme teitä ilmoittamaan etukäteen mahdolliset hallitusehdokkaanne. Jäsenyhteisön edustaja voi kuitenkin ilmoittaa ehdokkaansa myös liittokokouksen aikana.

Ilmoittautuminen ja hallituksen jäsenehdokkaat voi ilmoittaa alla olevien linkkien kautta.

HUOM!  LOMAKKEET OVAT SALASANASUOJATTUJA!
Salasanat löytyvät liittokokousaineistoista jotka on toimitettu postitse kaikille jäsenille.

Ilmoittautuminen Liittokokoukseen (vaatii salasanan)

Ilmoita hallituksen jäsenehdokkaat (vaatii salasanan)