KUNTALAISTEN HYVINVOINNISTA KUNNAN ELINVOIMAA - MITEN SE TEHDÄÄN JA MISTÄ RAHAT? -WEBINAARI TI 7.9.2021

Koronan jälkeen on entistäkin tärkeämpää lisätä työllisyyttä, kuntalaisten osallisuutta ja rakentaa uutta. Hyvinvoinnin turvaaminen ei ole vain kunnan lakisääteinen tehtävä, se on myös kestävää kuntataloutta. Hyvinvoivat kuntalaiset pitävät kustannukset kurissa ja tuovat kunnalle veroeuroja.  Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n, Kuntoutussäätiö sr:n ja Suomen Kuntoutusyrittäjien yhteistyössä järjestämässä tilaisuudessa kuultiin puheenvuoroja kuntoutuksesta, hyvinvoinnista  ja hyvinvointialoudesta.

 

1. Panostuksemme liikuntaan kannatti

kunnanjohtaja Rinna Ikola-Norrbacka, Asikkalan kunta
Kuntalaisten hyvinvoinnista kunnan elinvoimaa -webinaari ti 7.9.2021.