JÄSENEKSI HAKEMINEN

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry:n varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä valtakunnalliset rekisteröidyt yhdistykset ja muut oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt, jotka toiminnallaan edistävät tuki- ja liikuntaelintenterveyttä sekä toimintakyvyn ylläpitämistä ja parantamista.

Valtakunnallisuus tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikkien Suomessa asuvien saavutettavissa, eikä sitä ole rajattu jollekin tietylle alueelle. Erityisestä syystä jäseneksi voidaan hyväksyä muukin kuin toimialueeltaan valtakunnallinen rekisteröity yhdistys. Jäsenet hyväksyy liiton hallitus. Tutustu Tule ry:n sääntöihin.

Kannattajajäseniksi voivat liittyä oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt sekä yksityiset henkilöt, jotka tahtovat tukea ja edistää liiton tarkoitusperiä ja toimintaa sekä suorittavat jäsenmaksun. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus liittokokouksessa.

JÄSENMAKSUT

Tule ry:n jäsenyhteisöjen jäsenmaksut on porrastettu jäsenen jäsenmäärän mukaan. Niillä jäsenillä joilla ei ole henkilöjäseniä, jäsenmaksun suuruus on kiinteä 250,00€ / vuosi. Kannattajajäsenille jäsenmaksu määräytyy onko kyseessä yksityishenkilö vai yhteisö/säätiö.

Jäsenyhteisöjen jäsenmaksut 2020

1 - 5000
henkilöjäsentä
250 €
Vuosi
5 001 - 40 000
henkilöjäseneen asti
+ 250€
alkava 5000 henkilöjäsen
Yli 40 000
henkilöjäsentä
2 000€
Vuosi

Kannattajajäsenmaksut 2020

Yksityishenkilöt
50 €
Vuosi
Yhteisöt ja säätiöt
1 000 €
Vuosi

Jäsenemme