KELAN KUNTOUTUSKUSTANNUKSET

Kuntoutus on merkittävä terveydellinen, sosiaalinen ja taloudellinen investointi, jolla on vaikutuksia yksilöiden toiminta- ja työkykyyn ja siten mahdollisesti myös heidän työssä pysymiseensä sekä työllistymiseensä. Tuloksellinen kuntoutus voi näkyä säästöinä esimerkiksi terveydenhuoltosektorilla (WHO 2017). Usein kuntoutuksen tuottamat säästöt terveydenhuoltosektorille ilmenevät kuitenkin vasta pidemmän ajan kuluessa.

Työikäisille suunnatuilla Kelan TULES-kursseilla korostuvat toiminta- ja työkykyyn liittyvät tavoitteet, ja työelämästä poissaoleville suunnatuilla TYPO-TULES-kursseilla keskitytään lähinnä toimintakyvyn ylläpitämiseen ja parantamiseen liittyviin tavoitteisiin. (Lähde: Kelan kuntoutuksen hyödyn arviointi 2018)

Vuonna 2020 Kelan korvaamaa kuntoutusta sai yhteensä 141 128 saajaa, näistä tuki- ja liikuntaelinongelmien vuoksi kuntoutusta saaneiden  osuus oli 15 703. TULES-kuntoutuksen saajien määrä tippui vuodesta 2019 noin 2 800 saajalla, kaikkien kuntoutusta saaneiden osuus kuitenkin nousi n. 7 000 saajalla vuonna 2020.

Sairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto päivinä, tule-sairaudet 2014-2018
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018
Osasairauspäivärahojen alkaneiden kausien kesto 2017
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2014-2018, tule-sairaudet
Alkaneet osasairauspäivärahakaudet 2018