Kansalaisten
TULE-tietämystä
tulisi päivittää ja
kivunhoidosta tulisi
tehdä kansalaistaito

VÄESTÖLLÄ ON TAITOJA, TYÖVÄLINEITÄ JA MOTIVAATIOTA TULE-ONGELMIEN OMAHOITOON JA OMAN TOIMINTAKYVYN YLLÄPITÄMISEEN

TULE-ongelmiin liittyy edelleen runsaasti uskomuksia, jotka voivat pahimmillaan olla jopa vahingollisia. Yleisimpiä lienevät ajatukset siitä, että TULE-ongelmainen ei voi harrastaa liikuntaa, koska kaikki kipu johtuu kudosvauriosta, ja liikunta kivusta huolimatta voisi silloin pahentaa kudosvauriota. Toinen yleinen uskomus on, että leikkaus auttaa TULE-ongelmiin. Joissain tapauksissa näin toki on, mutta usein liikkumattomuus itse asiassa pahentaa TULE-ongelmia ja leikkaus on vaihtoehdoista vasta viimeinen.

Vaikka tutkimustieto TULE-ongelmista lisääntyy kovaa vauhtia ja suhtautuminen niihin on muuttumassa, monella on yhä vääristyneitä uskomuksia kivun ja TULE-ongelmien syistä ja hoitokeinoista. Esimerkiksi yleiseen ns. noidannuolikipuun liittyy usein uskomus, että selässä olisi jotain rikki, selkä tulisi kuvata ja että kipeä selkä vaatii makaamista. Kuvantamiseen ei kuitenkaan ole tarvetta, ellei kipu pitkity. Liikkuminen puolestaan olisi suotavaa heti kun se onnistuu. Tieto kivun mekanismeista on suhteellisen uutta ja se ei ole vielä saavuttanut kaikkia ammattilaisiakaan.

Kansalaisten tietämystä tulisi päivittää ja tehdä kivunhoidosta kansalaistaito. Tähän taitoon kuuluu ymmärrys akuutin ja kroonisen TULE-kivun erosta sekä taito tunnistaa, milloin ja miten kipua voi hoitaa kotona ja milloin on haettava ammattiapua.

Taitoja ja työvälineitä motivaatioon ylläpitää omaa toimintakykyä

Mikäli liikkumattomuus tai lihavuusepidemia olisivat ratkaistavissa tietoa jakamalla, näitä ongelmia ei olisi. Pelkkä tieto ei useinkaan riitä siirtämään asioita käytäntöön. Tämän vuoksi kansalaisten motivaatiota on tuettava tuottamalla heille työkaluja itsearviointiin sekä motivaation ja pystyvyyden tunteen tukemiseen. Lisäksi tarvitaan tietoa ja konkreettisia ohjeita sekä ohjausta luotettavien tietolähteiden äärelle esimerkiksi selkäkivun kanssa toimimiseen.

Mitä pitää edistää Tahot, jotka voivat edistää
Kansalaisilla on motivaatiota, taitoja ja työvälineitä oman toimintakyvyn ylläpitämiseen. Varhaiskasvatus, koulut, oppilaitokset,
terveydenhuollon ammattilaiset,
sote-järjestöt ja yhdistykset,
liikuntajärjestöt ja -seurat
Kansalaisilla on tietoa TULE-terveyden merkityksestä toimintakyvyn mahdollistajana sekä TULE-terveyden yhteydestä muihin kansansairauksiin.
Liikunnan merkitys TULE-terveydelle ja toimintakyvylle ymmärretään laajasti.
Kansalaisilla on tietoa ravitsemuksen ja painonhallinnan merkityksestä TULE-terveyden ylläpitämisessä ja
-ongelmien hoidossa.
Kivun omahoidon tietotaitoa parannetaan.
Kaatumisriski ja siihen vaikuttavat tekijät ymmärretään.
Kansalaisilla on tietoa tupakan ja alkoholin vaikutuksista TULE-terveyteen.
Apuvälinetietoutta kohennetaan ja apuvälineet ovat yleisesti hyväksyttyjä toimintakyvyn ylläpitäjiä.

Tarvitaan monikanavaista
tietoa ja
materiaaleja sekä
konkreettista tukea