Oikea-aikainen
kuntoutus vähentää
TULE-ongelmista
aiheutuvia kustannuksia
yksilölle ja
yhteiskunnalle

TYÖELÄKEKUNTOUTUS

Työeläkekuntoutujalla on aina taustallaan jokin sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa riskin joutua lähivuosina pysyvästi työkyvyttömäksi. Työeläkekuntoutuksen keskeisin tavoite on pidentää työssäoloaikaa. Tarkasteltaessa TULE-ongelmista aiheutuneita kuntoutuskustannuksia tulisikin huomioida, että kuntoutuksen avulla vähennetään sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksia.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli Suomessa 18 500. Kuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana. Yleisin syy työeläkekuntoutukseen on TULE-ongelma. Vuonna 2019 kuntoutuksen päättäneistä kuntoutujista 45 prosentilla oli diagnoosina jokin TULE-ongelma. Heistä lähes 70 % palasi työelämään. Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos henkilö työllistyy heti kuntoutuksen jälkeen tai on työnhakijana työmarkkinoilla. Tähän tilanteeseen päättyneen kuntoutuksen keskimääräinen kustannus oli 19 000 euroa.