TYÖELÄKEKUNTOUTUS

Työeläkekuntoutujalla on aina taustallaan jokin sairaus, vika tai vamma, joka aiheuttaa riskin joutua lähivuosina pysyvästi työkyvyttömäksi. Työeläkekuntoutuksen keskeisin tavoite on pidentää työssäoloaikaa. Tarkasteltaessa TULE-ongelmista aiheutuneita kuntoutuskustannuksia tulisikin huomioida, että kuntoutuksen avulla vähennetään sairauspoissaolo- ja työkyvyttömyyskustannuksia.

Eläketurvakeskuksen mukaan vuonna 2019 työeläkekuntoutujia oli Suomessa 18 500. Kuntoutujien määrä on kaksinkertaistunut kahdenkymmenen vuoden aikana. Yleisin syy työeläkekuntoutukseen on TULE-ongelma. Vuonna 2019 kuntoutuksen päättäneistä kuntoutujista 45 prosentilla oli diagnoosina jokin TULE-ongelma. Heistä lähes 70 % palasi työelämään. Kuntoutusta pidetään onnistuneena, jos henkilö työllistyy heti kuntoutuksen jälkeen tai on työnhakijana työmarkkinoilla. Tähän tilanteeseen päättyneen kuntoutuksen keskimääräinen kustannus oli 19 000 euroa.

Oikea-aikainen
kuntoutus vähentää
TULE-ongelmista
aiheutuvia kustannuksia
yksilölle ja
yhteiskunnalle