JÄSENEMME


Fy­sio­te­ra­pia-alan Nä­kö­vam­mai­set ry

Valtakunnallinen ammattilaisten yhdistys, jonka tehtävänä on toimia jäsentensä etu-, asiantuntija- ja yhteistoimintajärjestönä.

 

       

Huoltoliitto ry

Valtakunnallinen ja yleishyödyllinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö, joka kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja.

     

Invalidiliitto ry

Edistää ja kehittää fyysisesti vammaisten tai toimintaesteisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua, liikkua ja elää täysipainoista elämää. Liitto vaikuttaa vammaisten ihmisten ihmisoikeuksien toteutumiseksi.

       

Koulutettujen Hierojien Liitto ry

Koulutettujen Hierojien Liitto ry valvoo koulutettujen hierojien ja kuntohoitajien yhteisiä etuja sekä valvoo heidän ammatillisia ja yhteiskunnallisia oikeuksiaan.

     

Kuntoutussäätiö

Kuntoutussäätiön tarkoituksena on lisätä kuntoutuksen vaikuttavuutta käytäntöjen kehittämisen, uudistamisen ja toiminta-kyvyn edistämiseksi yhteiskunnassa.

         

Selkäliitto ry

Valtakunnallinen ja yleishyödyllinen terveyttä ja hyvinvointia edistävä järjestö, joka kehittää erityisesti vaikeissa olosuhteissa elävien henkilöiden hyvinvointia ja itsenäistä suoriutumista tukevia palveluja.

     

Suomen Fysiatriyhdistys ry

Fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen lääkärien ammatillinen yhdysside, joka edistää fysikaalisen lääketieteen ja kuntoutuksen tutkimusta sekä kehittää sen käytännöllistä sovelluttamista.

 

Suomen Kiropraktikkoliitto ry

Suomen Kiropraktikkoliitto ry toimii kiropraktikkojen etujärjestönä Suomessa. Liitto hyväksyy jäsenikseen ainoastaan korkeakoulututkinnon suorittaneita kiropraktikkoja.

 

Suomen Kuntoutusyrittäjät

Edunvalvontajärjestö johon kuuluu 700 kuntoutuspalveluja tuottavaa yritystä. Jäsenistö koostuu fysio-, psyko-, puhe-, ravitsemus- ja toimintaterapiayrittäjistä ja -yrityksistä.

       

Suomen Luustoliitto ry

Suomen Luustoliitto on kansanterveys- ja potilasjärjestö, joka yhdessä jäsenyhdistystensä kanssa edistää kansalaisten luustoterveyttä ja hyvinvointia.

       

Suomen Naprapaattiyhdistys ry

Suomen Naprapaattiyhdistys tiedottaa naprapatiasta, valvoo ja kehittää jäsentensä ammatillisia etuja ja toimintaa sekä tule-kuntoutuksen ammattitaitoja ja -tietoja.

     

Suomen Nivelyhdistys ry

Suomen Nivelyhdistys ry on potilasjärjestö, jonka tarkoituksena on edistää nivelsairaiden, erityisesti nivelrikkoisten, mahdollisuuksia tulla toimeen sairautensa kanssa.

     

Suomen Ortopediyhdistys ry

Suomen Ortopediyhdistyksen tavoitteena on yhdistää ortopediasta ja traumatologiasta kiinnostuneita lääkäreitä edistämään alan kehitystä ja tutkimusta Suomessa.

  

Suomen Osteopaattiliitto ry

Liiton tavoitteena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, valvoa jäsenten ammattitaitoa ja etiikkaa sekä järjestää vuosittain täydennyskoulutusta ammattitaidon ylläpitämiseksi ja täydentämiseksi.

     

Suomen Sjögrenliitto ry

(ent. Suomen Sjögrenin syndrooma -yhdistys) on valtakunnallinen potilasjärjestö joka kerää ja jakaa tietoa Sjögrenin oireyhtymää sairastaville ja terveydenhuollon ammattilaisille.

 

 

Työfysioterapeutit ry

Yhdistys kuuluu Suomen Fysioterapeutit ry:hyn ja on sen toiseksi suurin erikoisala. Yhdistyksen jäseninä ovat työterveyden alueella toimivat fysioterapeutit.

    

 

Työterveyslaitos

Työterveyslaitos on työhyvinvoinnin asiantuntija, joka tutkii, palvelee ja kouluttaa. Kehitämme asiakkaidemme kanssa hyviä työyhteisöjä ja turvallisia työympäristöjä sekä tuemme työntekijöiden työkykyä.