JÄRJESTÖISTÄ ELINVOIMAA!

Tule-sairaus vaikuttaa toimintakykyyn, mutta sairauden osuessa kohdalle on toimintakykyyn kiinnitettävä entistäkin enemmän huomiota. Sairastuneelle, kuten vaikkapa nivelrikkoiselle tai selkäkipu-toipilaalle ajatus liikunnasta voi kuitenkin tuntua hankalalta. Kipu tai pelko kivusta voi estää liikkeelle lähdön.

Paikalliset tule-järjestöt liikuttavat kuntalaisia!

Tuki- ja liikuntaelinliiton jäsenyhteisöillä on yhteensä yli 400 paikallista yhdistystä. Ne tarjoavat liikuntaa jäsenilleen kymmenillä paikkakunnilla. Näillä tunneilla paitsi keskitytään tule-jumppaan, tavataan muita samassa tilanteessa olevia ihmisiä. Liike on lääke lähestulkoon kaikkiin tuki- ja liikuntaelinsairauksiin. Monien tule-ongelmien oireet lieventyvät liikunnalla ja joissain tapauksissa ongelma uusiminen olisi ehkäistävissä liikunnan avulla. Liikkuminen valtaväestölle suunnatuilla tunneilla voi tuntua ylivoimaiselta jos oma kunto ei ole samalla tasolla.


MIKSI kannattaa tukea tule-järjestöjen liikuntaa?

 Liikunta on ihmelääke kaikkiin suurimpiin kansansairauksiin.
Tule-järjestöjen liikuntaryhmät tavoittavat niitäkin, jotka eivät ehkä muuten uskaltaisi liikkua.

 Sairastuneen toimintakykyä kannattaa tukea: toimintakykyinen kuntalainen on kunnallekin kannattavampi.

MITEN voi tukea tule-järjestöä?

 Tarjoamalla tiloja järjestöjen toimintaan (esim. järjestötalo, kokoontumispaikka, toimistotila, yhteistoimisto muiden järjestöjen kanssa)
 Tarjoamalla tilat liikuntaan (esim. koulujen liikuntasali, allas vesijumppaan)
 Tukemalla liikunnan ohjausta (rahallinen toiminta-avustus, tai tarjoamalla koulutetun ohjaajan)
 Järjestöille suunnattu tuki

Miten muuten voi hyödyttää paikallisia yhdistyksiä?

  Järjestöjen kuuleminen päätöksenteossa
  Tule-järjestöjen rooli maakuntien ja kuntien rajapinnassa

MIKSI kannattaa tehdä yhteistyötä järjestöjen kanssa?

Järjestöt tukevat kunnan elinvoimaa ja osallisuutta!
 Järjestöt tarjoavat osallisuutta ja merkityksellisyyttä kuntalaisille. Järjestöillä ääni niille ihmisille, joilla sitä ei muuten yhteiskunnassa ole.
 Aktiivinen kansalaisyhteiskunta = aktiivisia kuntalaisia!
 Kuntalaisten mielestä järjestöt ovat luotettavia, tarjoavat tekemisen paikkoja. Järjestöt antavat yksilölle selviytymisen kapasiteettia, ja tukevat pärjäämistä arjessa. Vahvistaa yhteisöä ja yhteisön selviytymistä ja osallisuutta.