suomentule.fi

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry on perustettu vuonna 2000 ja on jäsenyhteisöjensä valtakunnallinen yhteistyöjärjestö, joka toimii tuki- ja liikuntaelinten (tule) terveyden ja toimintakyvyn edistämiseksi sekä tule-sairauksien ja niistä aiheutuvien ongelmien vähentämiseksi. Jäsenyhteisöinä on 14 valtakunnallista tuki- ja liikunta-elinterveyden kansalais-, potilas-, asiantuntija- ja ammattilaisjärjestöä, joissa on yhteensä noin 50 000 henkilöjäsentä tai toimijaa.

Liitto edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin. Liitto kokoaa, muokkaa ja välittää käyttöön ajantasaista tietoa tule-sairauksista sekä niiden ehkäisemisestä ja hoidosta päättäjille, asiantuntijoille, jäsenyhteisöille ja väestölle.

Liiton tarkoituksena on edistää tule-terveyttä ja tule-ongelmien vähentämistä toteuttamalla Kansallista tuki- ja liikuntaelinohjelmaa, tukemalla terveydenhuoltolain mukaista valtakunnallista ja alueellista tule-terveyden edistämistoimintaa sekä pyrkimällä laajaan järjestöjen yhteistyöhön vähentääkseen kansanterveysongelmia, jotka liittyvät tule-sairauksiin ja muiden sairauksien yhteisiin riskitekijöihin.

Jopa 1,7 miljoonaa suomalaista kärsii pitkäaikaisesta tuki- ja liikuntaelinongelmasta. Arviot tuki- ja liikuntaelinongelmien Suomelle aiheuttamista kustannuksista vaihtelevat jo noin 3–4 miljardin välillä. ja ne uhkaavat myös kasvaa voimakkaasti lähitulevaisuudessa. Ne aiheuttavat eniten poissaoloja työstä ja ovat toiseksi suurin syy työkyvyttömyyseläkkeisiin. Pelkästään tuki- ja liikuntaelinongelmien sairauspäivärahojen kustannukset olivat vuonna 2017 noin 260 miljoonaa euroa.

Erityisesti lasten ja nuorten ongelmien nopea lisääntyminen ja vanhenevan väestön suuri määrä vaativat toimia. Mittavia säästöjä saavutetaan ennaltaehkäisyyn panostamalla ja monialaisella yhteistyöllä. Väestön työ- ja toimintakykyä ei ole varaa menettää.