HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallituksen puheenjohtajisto ja varsinaiset jäsenet valitaan liittokokouksessa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina ja hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan.

Hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Tule ry:n hallitus 2020-2021

Tule ry:n hallitus 2020-2021 valittiin 7.9.2020 liittokokouksessa.

Hallituksen jäsenet 2020-2021

Puheenjohtajan tervehdys

Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Katriina Lahti Kuopiosta kaudella 2020-2022 .

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajat 2003-2022

Tule ry:n hallituksen puheenjohtajat vuosina 2003-2022

Puheenjohtajat 2003-2022

Tule ry:n hallitukset

Tule ry:n aikaisemmat hallituskokoonpanot vuosien 2003-2020 aikana.

Hallitukset 2008-2020