HALLITUS

Liiton asioita hoitaa hallitus, jonka tehtävät on määritelty liiton säännöissä. Hallituksen puheenjohtajisto ja varsinaiset jäsenet valitaan liittokokouksessa, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja ovat erovuorossa vuorovuosina ja hallituksen jäsenten toimikausi on varsinaisten liittokokousten välinen aika.

Hallitus on liiton sääntömääräisenä toimeenpanevana päätöksentekoelimenä vastuussa liittokokoukselle Tule ry:n toiminnasta ja hallinnosta kokonaisuudessaan.

Hallituksen tulee tukea johtoa ja toimihenkilöitä itsenäiseen päätöksentekoon ja valtuuksiensa laajamittaiseen käyttöön.

Tule ry:n hallitus 2019-2020

Tule ry:n hallitus 2019-2020 valittiin 16.5.2019 liittokokouksessa.

Hallituksen jäsenet 2019-2020

Puheenjohtajan tervehdys

Hallituksen uudeksi puheenjohtajaksi 2018-2020 valittiin Katriina Lahti Kuopiosta.

Puheenjohtajan tervehdys

Puheenjohtajat 2003-2018

Tule ry:n hallituksen puheenjohtajat vuosina 2003-2018

Puheenjohtajat 2003-2018

Tule ry:n hallitukset

Tule ry:n aikaisemmat hallituskokoonpanot vuosien 2003-2019 aikana. Hallitukset 2008-2019