Hallitus 2010 – 2011

Tule ry:n sääntömääräisessä liittokokouksessa 24.5.2010 valittiin hallituksen puheenjohtajisto sekä varsinaiset jäsenet ja varajäsenet vuodelle 2010-2011.

PUHEENJOHTAJISTO

Puheenjohtaja

Hilkka Riihimäki
Suomen Tule ry

I Varapuheenjohtaja

Satu Gustafsson
Suomen Reumaliitto ry

II Varapuheenjohtaja

Raimo Lindberg
Invalidiliitto ry

HALLITUKSEN JÄSENET

Varsinainen jäsen Varajäsen
Heikki Teittinen
Invalidisäätiö
Kirsi Tolvanen
Suomen Reumahoitajayhdistys ry
Mats Grönblad
Suomen Fysiatriyhdistys ry
Arnikki Bogdanoff
Työfysioterapeutit ry
Aino Sainio
FYSI ry
Kylli Pesonen
FYSI ry
Jyrki Laakso
Suomen Nivelyhdistys ry
Esko Kaartinen
Suomen Nivelyhdistys ry
Ansa Holm
Suomen Osteoporoosiliitto ry
Olli Simonen
Suomen Osteoporoosiliitto ry
Mervi Ahlroth
Suomen Reumaliitto ry
Ritva Pettinen
Suomen Reumaliitto ry
Sirkka-Liisa Karppi
Suomen Selkäliitto ry
Marja Pihnala
Invalidiliitto ry
Eira Viikari-Juntura
Työterveyslaitos
Hannele Tverin
Huoltoliitto ry