Ennaltaehkäisy lähtee arjen mahdollisuuksista

| Marja Kinnunen, toiminnanjohtaja

Arkiliikunnalla on valtavasti terveyshyötyjä. Vaalien alla kannattaa muistaa, että päättäjien toimilla on vaikutusta sinunkin arkiseen liikuntaympäristöösi.

Mitä hyötyjä arkiliikunnasta ja liikuskelusta on?

Arkiliikunnalla on lukuisia terveyshyötyjä. Arkiliikunnalla pidämme huolta luustosta, lihaksista, nivelistä ja henkisestä hyvinvoinnista. Liikunta lisää hyvän olon tunnetta ja ehkäisee TULE-ongelmia ja masennusta. Lisäksi kävelyllä käynti, ohjattu liikunta, ystävän kanssa uiminen tai esimerkiksi pyöräily on mukavaa!

Millainen on liikkuvaan elämäntapaan kannustava arkiympäristö?

Liikkumiseen kannustava arkiympäristö on hyvin ylläpidetty, viihtyisä ja turvallinen. Tarjolla pitää olla matalan kynnyksen liikuntapaikkoja, seuroja joissa harrastaa ja toimintaa kaiken ikäisille. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. 

Liikkumiseen kannustava arkiympäristö on sitä kaikille kuntoon ja taustaan katsomatta. Tarvitaan siis myös saavutettavia ja helppoja tapoja liikkua ja esimerkiksi puistonpenkkejä joille istahtaa, kun jalat väsyvät.

 Kuka meille luo liikkumiseen kannustavaa ympäristöä?

Ympäristön suunnittelusta vastaavat kunnat ja kaupunkisuunnittelu. Nämä tahot päättävät mm. maankäytöstä ja kaavoituksesta ja julkisten palveluiden budjetoinnista. Kuntien vastuulla on luoda eri kohderyhmät huomioivia liikuntapalveluita ja rakentaa ja ylläpitää liikuntapaikkoja. 

Valtion avustuksilla on suuri merkitys kunnille arkiliikunnan lisäämisessä. Kunnille maksettavista valtionosuuksista tulee mielestämme korvamerkitä tuki- ja liikuntaelinten toimintakyvyn ylläpitoa ja kuntoutusta (eli meidän ihmisten hyvinvointia) varten rahaa tiloihin, laitteisiin ja henkilöstöön.

#TULEtakuu   #toimintakykyinensuomi  #vaalit2023

Toimintakykyinen Suomi

Suomen pitkäaikainen terveyspolitiikka on tuottanut tulosta: yhä useampi suomalainen elää pitkän elämän. Työn tuloksista on syytä olla ylpeitä. Ikääntyvä väestö tulee nähdä voimavarana ja rikkautena, jonka toimintakykyyn kannattaa panostaa.

Tuki- ja liikuntaelinliitto Tule ry 2023

Tab 2 content.