ESIMERKKEJÄ HYVISTÄ KÄYTÄNTEISTÄ ERI KUNNISSA

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kunnan tehtävä. Tämä tehtävä on määritelty niin perustuslaissa, kuntalaissa kuin terveydenhuoltolaissa.  Hyvinvointi merkitsee jokaiselle kuntalaisille erilaisia asioita. Kuntien laaja tehtäväkenttä takaa kuitenkin monipuolisen alustan, jossa asukkaiden hyvinvointia edistetään.

Kunnat ovat merkittäviä liikuntapalvelujen tuottajia ja toimintaedellytysten luojia. Kunta järjestää eri ikäisille asukkailleen terveyttä ja hyvinvointia edistävää liikuntaa monin tavoin, kuten tukemalla kansalaistoimintaa sekä rakentamalla ja ylläpitämällä liikuntapaikkoja. Liikunta on kunnan peruspalvelu ja tärkeä osa kuntalaisten hyvinvointia. 

Olemme koonneet esimerkkejä kunnista, joissa on huomioitu tule-terveyttä edistäviä toiminteita.

Nokia – Suomen perheliikuntamyönteisin kunta

Lappeenranta – Liikkuva koulu

Kuopio – Terve Kuopio–kioski

Salo – Ikääntyneille pirteyttä päiviin

Kotka – KaatumisSeula

Liikkuva Oulu – toimintaa vauvasta vaariin

Asikkala – Terveysliikuntakunta