TULE-TERVEYS OSAKSI KUNNAN PÄÄTÖKSENTEKOA - MITEN?

Kuntalaisten tuki- ja liikuntaelinten(tule) terveyden edistäminen ja väestöryhmien terveyserojen kaventaminen edellyttävät, että tuki- ja liikuntaelinten terveyden ja toimintakyvyn edistäminen sekä tule-sairauksien ehkäisy, hoito ja kuntoutus otetaan huomioon kunnassa suunnittelun, päätöksenteon ja toiminnan kaikilla tasoilla.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen tulee tukea toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuvaa toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö myös kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa. Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomuksissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja.

TIEDÄ JA TOIMI

Tiedä ja Toimi -kortti; Tuki- ja liikuntaelinterveys hyvinvointikertomuksessa. THL ja Tule ry 2019.