Miksi Tule-terveyttä kannattaa edistää kunnissa?

Kunnan elinvoimaisuuden turvaamiseksi kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on tärkeää työtä ja siihen tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista. Kunnassa asuvien hyvinvoinnin varmistamiseksi tarvitaan kaikkien kunnan toimialojen osaamista. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtamisen tulee tukea toimialat ylittävää, verkostoituvaa ja monialaisiin kumppanuuksiin perustuva toimintaa sekä mahdollistaa yhteistyö myös kunnan ulkopuolisten toimijoiden ja alueellisten organisaatioiden kanssa.

Tule-terveys tulisi ottaa huomioon jo kuntien ja maakuntien strategiatyössä ja hyvinvointikertomukissa asettamalla tule-terveyteen liittyviä tavoitteita ja tekemällä ennakkoarviointeja. Yhdyskuntasuunnittelu, hyötyliikuntaa tukevat liikenneratkaisut ja niiden talvikunnossapito edistävät kaikki omalta osaltaan kuntalaisten tule-terveyttä. Hyvin hiekoitetuista kävelyteistä talvella vähentää liukastumisia ja säästää murtumista aiheutuvia kustannuksia, esimerkiksi yhden lonkkamurtumaan johtavan kaatumisen estäminen tuo kymmenien tuhansien eurojen säästön kunnalle. Kunnan talouden ja elinvoiman kannalta on järkevää panostaa terveisiin ja toimintakykyisiin asukkaisiin. Panostamalla kevyen liikenteen väyliin lisäämällä kävely- ja pyöräilyteitä, tuottaa kunnalle tulevaisuudessa säästöjä joita voidaan hyödyntää kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen.